اثر 81 درصدی واکسن کووید 19 Bharat Biotech


شرکت هندی Bharat Biotech گزارش داده است که اولین آنالیز موقت مطالعه فاز III واکسن کاندید شده کووید 19 COVAXIN (BBV152) حاوی ویروس غیر فعال شده، کارآیی بالینی 81٪ را نشان داده است.

واکسن در یخچال در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار است و می تواند در یک فرمول تهیه شده مایع توزیع شود.

این آزمایشات که با همکاری شورای تحقیقات پزشکی هند انجام شده است، 25800 شرکت کننده از 18 تا 91 سال را ثبت نام کرده است.

اولین پیدایش کووید 19 علامت دار تایید شده توسط PCR حداقل 14 روز پس از دوز دوم واکسن در بزرگسالان بود.

اولین تجزیه و تحلیل موقت بر اساس 43 مورد کووید 19 انجام شده است، که 36 مورد در دسته دارونما در مقایسه با هفت مورد در دسته COVAXIN رخ داده است، و در نتیجه تخمین نقطه ای از اثرات واکسن 80.6٪ است.

رئیس بهارات بیوتک گفت: “با نتایج امروز آزمایشات بالینی فاز III، ما اکنون اطلاعات مربوط به واکسن کووید 19 خود را از آزمایشات فاز I ، II و III گزارش کرده ایم که شامل حدود 27000 شرکت کننده است.

“COVAXIN روند کارآیی بالینی بالایی را در برابر کووید 19 نشان می دهد، اما همچنین ایمنی زایی قابل توجهی در برابر انواع سریعاً در حال ظهور ویروس کرونا دارد.

انتهای پیام/ شنبه 14 فروردین 1400

منابع

Bharat Biotech

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

محافظت واکسن کووید 19 فایزر علیه انواع مختلف سویه و محافظت 6 ماهه

گزارش WHO می گوید حیوانات به احتمال زیاد منبع کووید هستند

تکثیر ویروس کرونا در حفره دهانی

واکسن EpiVacCorona کرونا ویروس روسیه

محققین واکسن ویروس کرونا می گویند هدف بعدی سرطان است

×