استریلیزاسیون سریع (فلش)


استریلیزاسیون بخار سریع در اصل توسط Underwood و Perkins به عنوان استریلیزاسیون یک وسیله بسته بندی نشده در دمای 132 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه در فشار 27-28 پوند در دستگاه ضد عفونی کننده تعریف شد. در حال حاضر، زمان لازم برای استریلیزاسیون سریع به نوع دستگاه ضدعفونی کننده و نوع ماده (به عنوان مثال، متخلخل در مقابل موارد غیر متخلخل) بستگی دارد. اگرچه روش پیچیده استریلیزاسیون به دلایل ذکر شده در زیر ترجیح داده می شود، اما اگر استریلیزاسیون سریع به درستی انجام شود یک فرایند موثر برای استریلیزاسیون وسایل پزشکی مهم است.

استریلیزاسیون سریع نوعی استریلیزاسیون معمولی بخار است که در مورد سریع وسایل بدون بسته بندی در یک سینی باز یا در یک ظرف سفت و سخت مخصوص طراحی شده قرار می گیرند، تا امکان سریع نفوذ بخار فراهم شود. به دلیل عدم نظارت به موقع نشانگر های بیولوژیکی بر عملکرد، عدم وجود بسته بندی محافظ به دنبال استریلیزاسیون، امکان آلودگی اقلام استریل شده هنگام حمل و نقل به اتاق های عمل و پارامترهای چرخه استریل شدن (زمان، دما و فشار حداقل هستند) به عنوان یک روش استریلیزاسیون معمول توصیه نمی شود. برای رفع برخی از این نگرانی ها، بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی موارد زیر را انجام داده اند: قرار دادن تجهیزات برای استریلیزاسیون سریع در مجاورت اتاق های عمل برای تسهیل انتقال بدون آلودگی تا محل استفاده، افزایش زمان قرار گرفتن در معرض استریل کننده (به عنوان مثال 4 دقیقه در دمای 132 درجه سانتیگراد)، استفاده از نشانگر های بیولوژیکی، استفاده از بسته بندی محافظ با قابلیت نفوذ بخار.

عوارض جانبی کمی با استریلیزاسیون سریع همراه بوده است. هنگام ارزیابی میزان افزایش عفونت های جراحی مغز و اعصاب، محققان متذکر شدند که ابزارهای جراحی بین موارد سریع استریل شده و 2 مورد از 3 عفونت کرانیوتومی شامل ایمپلنت های صفحه ای است که به صورت سریع استریل شده اند. گزارشی از دو بیمار که در حین عمل جراحی با وسایل سریع استریل شده دچار سوختگی شده اند نشان داد نیاز به تدوین سیاست ها و آموزش کارکنان برای جلوگیری از استفاده از وسایل داغ که باعث سوختگی بالینی می شوند را، تقویت کرد. کارکنان باید از اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سوختگی با وسایل بسیار داغ استفاده کنند (به عنوان مثال، سینی حمل و نقل با استفاده از دستکش های محافظ حرارت). می توان با استفاده از وسایل خنک کننده هوا یا غوطه ور کردن در مایع استریل (مثلاً سرم نمکی) از سوختگی بیمار جلوگیری کرد.

کاربرد ها

استریلیزاسیون سریع برای استریل کردن وسایلی که قابل بسته بندی و نگهداری نیستند، قابل قبول است. همچنین درصورت کمبود زمان برای استریلیزاسیون از آن استفاده می شود. استریلیزاسیون سریع نباید به دلایل راحتی، به عنوان گزینه ای برای صرفه جویی در وقت استفاده شود. به دلیل احتمال انتقال عفونت های جدی، استریلیزاسیون سریع برای دستگاه های ایمپلنت استفاده شده در بدن اصلا توصیه نمی شود. با این حال، استریلیزاسیون سریع ممکن است برای برخی از دستگاه ها اجتناب ناپذیر باشد (به عنوان مثال، پیچ ارتوپدی، صفحات). اگر استفاده از استریلیزاسیون سریع دستگاه  ایمپلنت اجتناب ناپذیر باشد، ثبت مشخصات (به عنوان مثال، شناسایی بار، نام بیمار / شناسه بیمارستان و نتیجه نشانگر بیولوژیکی) برای ردیابی اپیدمیولوژیک ضروری است.

انتهای پیام/ سه شنبه 2 دی 1399

منابع

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008) 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

استریلیزاسیون پر استیک اسید

پلاسمای گازی هیدروژن پراکسید

کار با استریلیزاسیون اتیلن اکساید

چرا برای واکسن COVID-19 به انجماد در دمای بسیار پایین نیاز است؟

×