امیدها برای پایان پاندمی افزایش می یابد


داروساز آمریکایی مادرنا می گوید واکسن آن ها تقریباً 95 درصد موثر است و چشم انداز پایان شیوع ویروس کرونا و پایان پاندمی را گسترش می دهد. دومین واکسن بالقوه COVID-19 امیدها را در سراسر جهان افزایش می دهد. یک واکسن مسدودکننده-انتقال می تواند پایان همه گیری را تسریع کند.

آیا نتایج آزمایش واکسن جدید به معنی پایان پاندمی است؟

در کوتاه مدت، نه. زودترین موعدی که واکسن های ویروس کرونا به طور گسترده در دسترس قرار بگیرند در بهار سال 2021 خواهد بود. اما اگر واکسن های موثر تر واقعاً در دسترس قرار بگیرند – و اگر اکثر مردم این واکسن ها را دریافت کنند – پاندمی ممکن است به شدت کوچک شود. با نادرتر شدن عفونت های ویروس کرونا، زندگی می تواند به تدریج به حالت عادی برگردد.

انتهای پیام/ منابع

Nature Research journals-News

The New York Times International

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران

×