بار میکروبی دستگاه های جراحی


به طور کلی، وسایل پزشکی استفاده شده با بار میکروبی نسبتاً کمی از میکروارگانیسم ها آلوده هستند. نيستروم ابزار پزشكي مورد استفاده در عمل هاي جراحي عمومي، زنان، ارتوپدي و گوش و حلق و بيني را بررسي كرد و دريافت كه 62٪ دستگاه ها پس از استفاده با تعداد <10 ارگانيسم، 82٪ با تعداد <100 و 91٪ باتعداد <1000 آلوده بودند. بعد از شستشو وسایل در دستگاه شستشو دهنده، بیش از 98٪ دستگاه ها دارای تعداد <10 ارگانیسم بودند و هیچکدام بیشتر از 100 ارگانیسم نداشتند. محققان دیگر نیز یافته های مشابهی را منتشر کرده اند. به عنوان مثال، پس از یک روش تمیز کردن استاندارد، 72٪ از 50 ابزار جراحی حاوی کمتر از 10 ارگانیسم موجود، 86٪ کمتر از 100 ارگانیسم، و تنها 6٪ حاوی بیشتر از 1000 ارگانیسم بود. در مطالعه دیگر بر روی دستگاه های پزشکی و بر روی هر دو نوع لومن سفت و سخت، دو بار میکروبی موجود در هر دو سطح داخلی و خارجی لومن از 10 تا 10000 موجود زنده در هر دستگاه بود. پس از تمیز کردن، 83 درصد دستگاه ها دارای موجودی 100 £ بودند. در همه این مطالعات، میکرو فلورا آلوده کننده عمدتاً از باکتری های رویشی، با بیماری زایی کم تشکیل شده است (به عنوان مثال، استافیلوک کوآگولاز منفی).

ارزیابی بار میکروبی دستگاه های مهم پزشکی مورد استفاده مانند سوزن های بی حسی نخاعی و کاترهای آنژیوگرافی و غلاف ها نشان داد که میکروارگانیسم های مزوفیل فقط در دو سوزن از پنج سوزن در سطح 10 تا 100 عدد تشخیص داده شده اند. بار زیستی در کاترهای آنژیوگرافی به ترتیب از 1000 CFU در 14٪ (3 از 21) و 21٪ (6 از 28) فراتر رفت.

انتهای پیام/ پنج شنبه 4 دی 1399

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

هنگام تمیز کردن وسایل و سطوح، چه نوع تجهیزات محافظت شخصی لازم است؟

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

گارد دهانی آندوسکوپی بزرگسال (۱۱۱۱۰-۱۵ RRS)

×