برچسب زدن مشخصات بسته استریل


برچسب گذاری بسته استریل باید واضح، آسان برای تفسیر و آشنا برای کاربران باشد. می تواند به دو صورت باشد:

 • دستی
 • مکانیکی

برچسب‌گذاری مکانیکی توسط ماشین‌ها یا قالب‌هایی که برای این کاربرد تولید می‌شوند انجام می‌شود.

برچسب زدن دستی باید بر روی برچسب های خود چسب یا روی تا یا دریچه بسته انجام شود و مطمئن شوید که بسته بندی سوراخ نمی شود و جوهر مورد استفاده دستگاه پزشکی را لکه دار نمی کند.

محصول مورد استفاده پزشکی باید با اطلاعات زیر شناسایی شود:

 • نام مواد و ابزار
 • مقصد (در صورت نیاز)
 • تاریخ آماده سازی و/یا استریل سازی
 • کد شخص مسئول
 • شماره لات
 • هر توضیح دیگری که ضروری تلقی شود (تاریخ انقضا)

هر بسته باید دارای یک نشانگر و همچنین برچسب شناسایی یا برچسب گذاری حاوی محتوا، خدمات، لات، تاریخ انقضا و حروف اول اپراتور باشد.

برچسب گذاری مناسب بسته بندی امکان شناسایی محتویات، نگهداری و مدت انقضا را فراهم می کند. همچنین امکان ردیابی بسته های استریل شده را در صورت بروز مشکلات فنی دستگاه یا یک رویداد عفونی که به نقص در فرآیند استریل کردن نسبت داده می شود، می دهد.

می توان از برچسب چسب یا نوار چسب، بارکد یا لیبل ساز دستی استفاده کرد.

یک سیستم ثبت برای ذخیره و توزیع دستورالعمل ها باید ایجاد شود و همه کاربران باید از این سیستم مطلع باشند.

ارزیابی فرآیند بسته بندی

بسته ها باید تحت ارزیابی مستمر قرار گیرند تا موارد زیر تأیید شود:

 • یکپارچگی لایه بسته بندی مواد و وسایل
 • یکپارچگی مهر و موم بسته ها
 • مشخصات بسته بندی صحیح
 • گیج نشانگر شیمیایی

خواندن تاریخ انقضا زمان بندی و منابع انسانی (مسئول بررسی خارجی) برای ارزیابی فرآیند بسته بندی باید تعیین شود.

انتهای پیام/ سه شنبه 16 آبان 1402

منابع

Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مهر و موم کردن بسته بندی استریل

تکنیک ها یا روش های آماده سازی بسته های استریل

مدل های بسته بندی استریل

تکنیک های بسته بندی وسایل استریل

انتخاب و ارزیابی بسته بندی وسایل استریل

×