بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن


بسته بندی اقلام باید به صورتی باشد که هوای موجود در بسته به خوبی و کاملا تخلیه شود. همچنین ماده استریل کننده به راحتی از آن عبور کرده و به تمام سطوح وسایل برسد. این بسته بندی باید به گونه ای باشد که پس از خارج شدن از استریلایزر در حین انبارداری، حمل و نقل و دست به دست شدن استریل باقی بماند. بسته بندی هم همانند سایر فعالیت ها در پروسه و چرخه گردش کار بخش CSSD از اهمیت به سزایی برخوردار است. درصورتیکه فقط همین یک حلقه از زنجیره کنترل عفونت معیوب باشد، در نتیجه نهایی کنترل عفونت تاثیر منفی باقی می گذارد.

به منظور بسته بندی از مواد متنوعی استفاده می شود. برای مثال از درام های استوانه فلزی و پارچه های نخی، پارچه های غیر بافتنی، کیسه ها و بگ های پلاستیکی، کیف های کاغذی و کانتینر های مخصوص برای بسته بندی اولیه استفاده می شود. با توجه به نوع پروسه استرلیزاسیون بسته بندی مخصوص انتخاب می شود. 

در رابطه با بسته بندی اقلام صحیح استاندارد بین المللی وجود دارد. در استاندارد موارد لازم برای موادی که در بسته بندی وسایل استریل استفاده می شود وجود دارد. همچنین شرایط چگونگی کار کردن با این مواد در استاندارد ISO 11607 ذکر شده است. در واقع نوعی از بسته بندی مورد نیاز  است که بتواند از ورود میکرو ارگانیسم ها جلوگیری کند. علاوه بر آن امکان ارائه کالای استریل شده را بدون هیچ آلودگی و بصورت ضدعفونی در محل و نقطه مصرف نهایی آن فراهم کند. بسته بندی باید به گونه ای باشد که تحمل شرایطی که در حین سیکل استریل شدن روی می دهد را داشته باشد. همچنین باید در برابر تغییرات دمایی، فشاری و رطوبتی ایجاد شده دوام داشته باشد.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک بخار ۱۰۶ (۲۱۱۲۰-۱۴ RRS)

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

نشانگر بیولوژیک گاما (۲۶۱۱۰-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب بخار (11110-14 RRS)

معنای Z-Value چیست؟

پارامتر های نشانگر زیستی

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

×