بیماری های عفونی منتقله از آب در مراکز بهداشتی درمانی – بیماری لژیونر


بیماری لژیونر

لژیونلوز یک اصطلاح جمعی است که عفونت تولید شده توسط Legionella spp را توصیف می کند، در حالی که بیماری لژیونر یک بیماری چند سیستمی همراه با پنومونی است.

لژیونلوز یک اصطلاح جمعی است که عفونت تولید شده توسط Legionella spp را توصیف می کند، در حالی که بیماری لژیونر یک بیماری چند سیستمی همراه با ذات الریه است. جنبه‌های بالینی و اپیدمیولوژیک این بیماری‌ها (جدول 1) به طور گسترده در دستورالعمل دیگری مورد بحث قرار میگیرد. اگرچه بیماری لژیونر یک عفونت تنفسی است، اقدامات کنترل عفونت با هدف جلوگیری از موارد مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی بر کیفیت آب – مخزن اصلی برای Legionella spp-  متمرکز است.

جدول 1. ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیک بیماری لژیونلوز/ لژیونر

Legionella spp. معمولاً در محیط‌های مختلف آبی طبیعی و مصنوعی یافت می‌شوند. در چندین شیوع بیمارستانی، بیماران از طریق قرار گرفتن در معرض آئروسل های آلوده تولید شده توسط برج های خنک کننده، دوش ها، شیرهای آب، تجهیزات درمانی تنفسی، و مرطوب کننده های هوای اتاق آلوده شده اند.

عواملی که باعث افزایش و تکثیر لژیونل ها در محیط های آبی ساخته دست انسان می شوند عبارتند از

آ. دمای 77 درجه فارنهایت تا 107.6 درجه فارنهایت [25 تا 42 درجه سانتیگراد]،

ب. سکون آب

ج حجم و رسوب،

د وجود برخی از آمیب‌های آبزی آزاد که می‌توانند از رشد درون سلولی لژیونل‌ها حمایت کنند.

باکتری ها در تک یاخته های تک سلولی در محیط و در ماکروفاژهای آلوئولی در انسان تکثیر می شوند.

انتهای پیام/ سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

راه های انتقال بیماری های ناشی از آب

اصول پاکسازی و ضد عفونی سطوح محیطی

سیستم های گرمایش، تهویه مطبوع و چرخش هوا در مراکز بهداشتی درمانی

راه های انتقال بیماری های منتقل شونده از طریق هوا

کنترل عفونت های محیطی در مراکز بهداشتی درمانی

×