ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی


بررسی کلی

 از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی به عنوان ضد عفونی کننده به طور گسترده ای استفاده می شود. عفونت هایی از مراکز مراقبت های بهداشتی مرتبط با آلودگی لوازم یا تجهیزات مراقبت از بیمار که با ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی ضد عفونی شده اند، مانند سیستوسکوپ ها یا کاتترهای قلب گزارش شده است. چهار ظرفیتی ها مواد تمیز کننده خوبی هستند، اما سختی آب بالا و موادی مانند پنبه و گاز به دلیل رسوبات نامحلول باعث کاهش اثر میکروب کشی در آنها می شود. یک مطالعه کاهش قابل توجهی (40 تا 50 درصد کمتر در 1 ساعت) در غلظت کواترنرهای آزاد شده در هنگام استفاده از پارچه های پنبه ای یا مواد مبتنی بر سلولز، در مقایسه با پارچه های غیر بافته شده در بسته نشان داد. در مقایسه با بسیاری از مواد ضد عفونی کننده دیگر مانند فنلیک ها یا یدوفورها باکتری های گرم منفی می توانند در آنها زنده بمانند یا رشد کنند.

از نظر شیمیایی، کواترنرها ترکیبات آمونیوم ارگانیک جایگزین شده ای هستند که در آن ها یک اتم مرکزی با بار مثبت از گروه نیتروژن به چهار گروه عمدتا آلکیل یا آریل متصل می شود.

 هر ترکیبی از ویژگی های ضد میکروبی خاص خود برخوردار است، از این رو جستجوی یک ترکیب با خواص ضد میکروبی برجسته است. برخی از نام های شیمیایی ترکیبات آمونیوم کواترنر مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی عبارتند از: آلکیل دی متیل بنزیل کلرید آمونیوم، آلکیل دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرید و دی آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید. ترکیبات جدید آمونیوم کواترنر (به عنوان مثال، نسل چهارم)، به عنوان کواترنرهای دو زنجیره ای یا دی آلکیل (به عنوان مثال: دی دسیل دی متیل آمونیوم برومید و دیوکتیل دی متیل آمونیوم برومید)، ظاهراً در آب سخت فعال هستند و باقی مانده آنیونی را تحمل می کنند.

چند گزارش موردی آسم را به عنوان یک نتیجه از قرار گرفتن در معرض بنزالکونیوم کلراید ثبت کرده اند.

نحوه عملکرد ضد عفونی کننده

عملکرد باکتری کش کواترنرها به غیر فعال شدن آنزیم های تولید کننده انرژی، دناتوراسیون پروتئین های ضروری سلول و برهم خوردن غشای سلول نسبت داده شده است. شواهدی وجود دارد که این احتمالات و سایر احتمالات را پشتیبانی می کند.

فعالیت میکروب کشی

نتایج فعالیت میکروب کشی حاصل از داده های تولیدکنندگان و مقالات منتشر شده نشان می دهد که چهارظرفیتی ها که به عنوان ضد عفونی کننده های بیمارستان به فروش می رسند، به طور کلی قارچ کش، ضد باکتری و ویروس کش در برابر ویروس های لیپوفیل هستند. این ترکیبات اسپور کش نیستند و به طور كلی باکتری ایجاد کننده سل یا ویروس های آب دوست را از بین نمی برند. فعالیت های ضعیف مایكوباكتركشی ترکیبات آمونیوم چهار تایی نشان داده شده است. ترکیب آمونیوم کواترنر و همچنین 70٪ ایزوپروپیل الکل، فنول و یک دستمال حاوی کلر (ppm 80) به طور موثر (> 95٪) آلاینده ها مانند یعنی S. aureus مقاوم در برابر چند دارو، انتروکوکوس مقاوم در برابر وانکومایسین، P. aeruginosa از صفحه کلیدهای رایانه با زمان استفاده 5 ثانیه را از بین می برد و یا غیرفعال می کند. بعد از کاربرد ضد عفونی کننده، هیچ آسیب عملکردی یا تغییراتی در کیبورد رایانه دیده نشده است.

کاربرد

 کواترنرها معمولاً در سرویس بهداشتی های معمولی محیط های غیر بحرانی مانند کف، مبلمان و دیوارها استفاده می شوند. از ترکیبات آمونیوم کواترنر ثبت شده در EPA برای ضدعفونی تجهیزات پزشکی که با پوست دست تماس می گیرند (به عنوان مثال، دستگاه فشار خون) استفاده می شود.

انتهای پیام/ یکشنبه 6 تیر 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی کننده فنولیک ها

ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید

ضدعفونی کننده کلر و ترکیبات آن

استریلیزاسیون با فرمالدهید

ارتو-فتالالدهید (OPA)

×