تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن

استریليزاسيون عملي است مطلق كه موجب از بين بردن همۀ اشکال ميكروبي از جمله مقاوم ترین فرم میکروارگانیسم ها (اندوسپورها) مي شود. محلول هاي ضد عفونی بسته به نوع و مدت، به سه درجۀ قوی (high)، متوسط (intermediate) و ضعیف (low) تقسيم مي شوند. به عنوان نمونه، قرار دادن وسايل در محلول ضد عفونی قوي (مانند گلوتارآلدهيد 2 تا 4/3 درصد به مدت 10 ساعت) به استریليزاسيون نزديك مي شود. در موارد خاصی براي وسايل حساس به حرارت نیز کاربرد دارد.

از آنجا که روش مناسبی براي ارزيابي كيفي (مانيتورينگ) محلول هاي ضد عفونی كننده وجود ندارد، استفاده از اين محلول ها برای ضد عفونی وسايل توصیه نمی شود. روش هاي مناسب تری براي استریليزاسيون وجود دارند كه مطمئن تر بوده، به زمان كمتري نياز دارند و از مانیتورینگ مناسبی برخوردار هستند. از محلول هاي ضد عفونی کننده می توان برای ضدعفونی سطوح و اثاثيه استفاده كرد، اما به هيچ وجه نبايد جايگزين استریليزاسيون شود. زیرا حتي نوع قوي آن مانند گلوتاردئيد 2 تا 4/3 درصد اگر وسیله كمتر از 10 ساعت در آن غوطه ور باشد، فقط يك ضدعفوني كننده تلقي مي شود. در ضمن با توجه به سمي بودن اين مواد، وسايل بايد قبل از مصرف شسته شوند.

انتهای پیام/ منابع

Introduction, Methods, Definition of Terms- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

کرونا ویروس چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟

×