تکثیر ویروس کرونا در حفره دهانی


مطالعه نشان می دهد ویروس کرونا دهان را آلوده کرده و ممکن است در بزاق گسترش یابد. محققان شواهدی یافتند که نشان می دهد ویروس کرونا باعث آلودگی دهان، از جمله در داخل گونه ها، لثه ها و غدد بزاقی می شود.

یافته های آن ها در مجله Nature Medicine به تفصیل شرح داده شده است. این نتایج توضیح می دهد که چرا بسیاری از افراد آلوده به ویروس کرونا، حس چشایی خود را از دست می دهند. آنها همچنین بیان کردند که دهان منبع مهمی در انتشار ویروس است.

دکتر کوین برد از انجمن دندانپزشکی آمریکا گفت: هنگامی که بزاق آلوده بلعیده شود یا ذرات ریز آن استنشاق شود، فکر می کنیم می تواند SARS-CoV-2 را بیشتر به گلو، ریه ها یا حتی روده منتقل کند.

مشخص شده است که آزمایش بزاق روش خوبی برای تشخیص عفونت ویروس کرونا است، اما محققان به دنبال چرایی این مسئله نبودند. دهان، بینی، سینوس ها، گلو و ریه ها همه به هم متصل هستند و ویروس می تواند در تمام مناطق مخاطی گسترش یابد.

محققان بافت دهان را آزمایش کردند و دریافتند سلول های داخل دهان گیرنده ها – یا ورودی های سلولی – را حمل می کنند که ویروس کرونا برای آلوده کردن آنها از جمله گیرنده ACE2 استفاده می کند. آنها نمونه هایی از بافت دهان افرادی را که به علت کووید 19 مردند بررسی کردند و ویروس را در تقریبا نیمی از غدد بزاقی آزمایش کردند.

آنها افراد با کووید 19 خفیف یا بدون علامت را آزمایش کردند و دریافتند سلول هایی که از دهان در بزاق ریخته می شوند RNA فعال دارند – این نشانگر این است که ویروس در سلول ها همانند سازی می کند. و آنها سلول های یک ظرف آزمایشگاهی را در معرض بزاق هشت نفر مبتلا به کووید 19 بدون علامت قرار دادند و توانستند سلول ها را آلوده کنند – یافته ای که نشان می دهد بزاق واقعاً می تواند عفونی باشد.

آنها بزاق را از 35 داوطلب شاغل در NIH که دارای کووید 19 خفیف یا بدون علامت بودند جمع آوری کردند. محققان نوشتند: “در افراد علامت دار، وجود SARS-CoV-2 RNA در بزاق با از دست دادن چشایی و بویایی بیمار گزارش می شود. محققان همچنین شواهدی یافتند که نشان می دهد افرادی که پس از سواب بینی آزمایش منفی دارند، در آزمایش بزاق نتیجه آن ها مثبت می شود. این داده ها احتمال پاك كردن ویروس از نازوفارنكس را نشان می دهد اما می تواند در بزاق باقی بماند و این باعث ریزش مداوم ویروس از سایت های دهانی آلوده به SARS-CoV-2 می شود.

انتهای پیام/ یکشنبه 8 فروردین 1400

منابع

ADA American Dental Association

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

واکسن EpiVacCorona کرونا ویروس روسیه

محققین واکسن ویروس کرونا می گویند هدف بعدی سرطان است

جهش B.1.1.7 نوع انگلیسی SARS-CoV-2

جهش P.1 برزیلی SARS-CoV-2

جهش E484K (Eeek) SARS-CoV-2

×