تکنیک ها یا روش های آماده سازی بسته های استریل


نوع پاکت نامه ای

 • وسایل را به صورت مورب در مرکز بسته بندی قرار دهید.
 • نشانگر شیمیایی داخلی را در مرکز بسته قرار دهید.
 • انتهای آن را رو به فردی که در حال تهیه بسته بندی است، به گونه ای تا کنید که به مرکز بسته برسد و وسایل را پوشش دهد.
 • سپس یک چین را طوری ایجاد کنید که نقطه آن رو به بیرون باشد.
 • کناره ها را به صورت پاکت در مرکز بسته تا بزنید و همیشه در نقطه تا کنید. همان روش را در طرف دیگر انجام دهید تا هر دو طرف وسایل را پوشش دهد.
 • با بالا بردن نقطه چهارم و آخر به سمت مرکز بسته را کامل کنید. بسته و کل بسته را با نوار نشانگر فرآیند مهر و موم کنید.
 • نوار کنترل نباید کمتر از 5 سانتی متر باشد.

نوع مستطیل شکل لباس جراحی

 • برای اجرای باکیفیت فعالیت های جراحی، مهم است که مواد پارچه ای جراحی در بسته هایی تهیه شود که حاوی مقدار اقلام لازم مورد نیاز باشد.
 • با توجه به اینکه ورقه ها، کمپرس ها و اسکراب ها به اندازه کافی متراکم هستند تا به عنوان مانعی در برابر نفوذ بخار عمل کنند، توصیه می شود این عناصر را در بسته هایی بپیچید که از 30×30×50 سانتی متر بیشتر نباشد. در غیر این صورت، آنها باید جداگانه پیچیده شوند.
 • اگر بسته ها بزرگتر باشند، خطر مسدود شدن جریان عامل استریل کننده در داخل اتوکلاو، جلوگیری از خروج هوا و استریل شدن بسته ها را به همراه دارند.

بسته کیسه ای یا پنجره ای

 • این بسته ها فقط باید تا ¾ ظرفیت خود پر شوند. در غیر این صورت نمی توان سیل کردن موثری انجام داد و ظرف در معرض خطر ترکیدن قرار می گیرد.
 • صرف نظر از روش استریل‌سازی مورد استفاده، به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم کیسه‌ها یا بسته‌ها در محفظه استریل‌سازی، هر طرف پلیمری باید در مقابل یک طرف پلیمری دیگر قرار گیرد، زیرا تبادل هوا، بخار یا گازها فقط از طریق کاغذ انجام می‌شود.
 • یکی از اقدامات احتیاطی مربوط به سیل کردن این است که در صورت مقاومت بسیار بالا توسط سیم سیل کردن، ممکن است باز شدن کیسه و احتمال ترکیدن بسته دچار مشکل شود. فراموش نکنید که همیشه سیم سیل کردن را تایید کنید و با کاهش دمای سیل کردن مقاومت آن را کاهش دهید.

انتهای پیام/ 2 آبان 1402

منابع

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مدل های بسته بندی استریل

تکنیک های بسته بندی وسایل استریل

انتخاب و ارزیابی بسته بندی وسایل استریل

انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

معیارهای انتخاب نوع سیستم بسته بندی وسایل استریل

×