استریلیزاسیون حرارت خشک – دستورالعمل استفاده


  • فقط زمانی می توان آن را اعمال کرد که مواد از عملکرد گرمای مرطوب پشتیبانی نکنند.
  • استفاده توصیه شده از آن برای استریل کردن مواد خاص از امکانات آن برای نفوذ به جامدات، مایعات غیرآبی و حفره های بسته ناشی می شود.
  • رفتار آن با فلز کمتر خورنده اما اکسیدان تر است.
  • مانند بخار، شیشه را فرسایش نمی دهد.
  • اگرچه استفاده از آن برای مشتقات نفتی و مایعات محدود است، اما ابزار، مواد و وسایل زیر را می توان در گرمای خشک استریل کرد:
  • ابزار تیز استیل ضد زنگ (قیچی و پنس).
  • سوزن ها، سرنگ های کریستالی، لوله ها، پیپت های شیشه ای، پودرهای پایدار در برابر حرارت.
  • مایعات و موادی که در چربی محلول هستند و در برابر آب مقاوم هستند مانند روغن ها، سیلیکون، پارافین، وازلین، کرم ها و پودرهای تالک.

عامل استریل کننده:

هوای گرم.

مکانیسم عمل:

مرگ میکروبی در نتیجه مکانیسم های انتقال انرژی و اکسیداسیون رخ می دهد.

انتهای پیام/ چهارشنبه 6 تیر 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

روش های فیزیکی استریلیزاسیون- گرمای خشک

غیر فعال سازی عوامل بیماری زای خون بر روی تجهیزات و در محیط

ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

×