خنثی سازی ضد عفونی کننده ها


استفاده کافی از مواد ضدعفونی کننده پایه ای برای کنترل عفونت است و به ویژه در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی اهمیت دارد. ضدعفونی دست ها با استفاده از ضد عفونی کننده ها و تکنیک های موثر هنوز یک موضوع تحقیقاتی مهم در زمینه عفونت بیمارستانی است. استفاده از ضد عفونی کننده ها با وجود اثرات نامطلوبی که ممکن است ایجاد کنند، کاملا ضروری است. تمیز کردن و ضدعفونی مناسب سطوح نیز به کاهش انتقال پاتوژن های مرتبط با مراقبت های بهداشتی کمک می کند.

یکی از مشکلات مرتبط با ارزیابی فعالیت باکتری‌کشی ضدعفونی‌کننده‌ها، جلوگیری از اثر باکتری کشی باقی مانده‌های ضدعفونی‌کننده منتقل شده به محیط‌های کشت است. به همین ترتیب، مقادیر کم مواد ضد عفونی کننده بر روی سطوح محیطی می تواند در هنگام نمونه برداری از محیط های مراقبت بهداشتی به عنوان بخشی از تحقیقات اپیدمیولوژیک یا تحقیقاتی، شمارش دقیق باکتری ها را دشوار کند. یکی از راه‌هایی که می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد، استفاده از خنثی‌کننده‌هایی است که ضدعفونی‌کننده‌های باقیمانده را غیرفعال می‌کنند. دو محیط خنثی کننده متداول برای ضدعفونی کننده های شیمیایی محیط Letheen  و D/E Neutralizing هستند. اولی حاوی لسیتین برای خنثی کردن کواترنرها و پلی سوربات 80 (Tween 80) برای خنثی کردن فنول ها، هگزاکلروفن، فرمالین، و با لسیتین، اتانول است. محیط خنثی کننده D/E طیف وسیعی از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده و گند زدا از جمله ترکیبات آمونیوم چهارتایی، فنل ها، ترکیبات ید و کلر، جیوه، فرمالدهید و گلوتارآلدهید را خنثی می کند.

انتهای پیام/ دوشنبه 10 آبان 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

Fernández‐Crehuet M, Espigares M, Moreno E, Espigares E. Specificity of the neutralizers as the cause of errors in evaluating disinfectant efficacy: an assessment of triclosan. Letters in applied microbiology. 2013 Dec;57(6):517-25.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می دهیم

زمان تماس با ضدعفونی کننده های سطوح

نگرانی های سم شناسی، محیط زیست و مشاغل

غیرفعال سازی کلستریدیوم دیفیسیل

ضد عفونی دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا TB

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

×