دستورالعمل های اساسی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون


تمام ابزارهایی که در طول یک عمل و فرآیند خاص در یک بیمار استفاده می شوند باید استریل یا ضد عفونی شوند. بنابراین توصیه می شود انواع ابزارها را با توجه به کاربرد آنها شناسایی کرده و مراحل مدیریت گروه های مختلف را مشخص کنید.

انتهای پیام/ سه شنبه 14 آذر 1402

منابع


Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تکنیک های باز کردن بسته بندی استریل

برچسب زدن مشخصات بسته استریل

مهر و موم کردن بسته بندی استریل

تکنیک ها یا روش های آماده سازی بسته های استریل

مدل های بسته بندی استریل

×