دستگاه چالش فرآیند (PCD) چیست؟


دستگاه چالش فرآیند یا PCD اصطلاح جدید پک های چالشی یا آزمایشی است. این اصطلاحی از سازمان استاندارد بین المللی (ISO) است و اکنون در انجمن پیشرفت ابزارهای پزشکی (AAMI) و استانداردهای توصیه شده استفاده می شود. به طور معمول این نام را به عنوان بخشی از چالش یا بسته آزمایشی موجود در بازار مشاهده نخواهید کرد، زیرا این اصطلاح جدیدی است اما اطمینان حاصل کنید که محصولات موجود در بازار که دارای برچسب چالش یا بسته آزمایشی هستند PCD هستند. برای این سیستم از اصطلاح پک/ PCD تست استفاده می شود.

یک پک/ PCD تست “به گونه ای طراحی شده است که به منظور شبیه سازی وسایل برای استریلیزاسیون و ایجاد چالشی مشخص برای فرآیند استریلیزاسیون طراحی شده و برای ارزیابی عملکرد موثر فرآیند استفاده می شود. به عبارت دیگر پک / PCD شرایطی را برای فرآیند استریلیزاسیون نشان می دهد که مشابه بسته های وسایل و ابزار الات را دارد اما سخت ترین حالت را ارائه می دهد. علاوه بر این در محلی در برابر ضدعفونی کننده قرار می گیرد که بدترین حالت یا بزرگترین چالش را برای نفوذ مواد ضدعفونی کننده ایجاد می کند. PCD یک پک تست چالش یا سینی آزمایش است که شامل یک نشانگر بیولوژیکی، یک نشانگر کلاس 5 یا یک نشانگر آنزیمی است.

تاریخچه

در سال 2003،  انجمن پیشرفت ابزار دقیق پزشکی (AAMI) گزارش اطلاعات فنی (TIR)، AAMI TIR31، دستگاه چالش فرآیند 2003 را برای استفاده در مراکز مراقبتی بهداشتی منتشر کرد تا اطلاعات فنی مراکز بهداشتی و استفاده از PCD را در اختیار شما قرار دهد. به PCD درون بار PCD داخلی (IPCD) است و به موارد PCD خارج از بار PCD خارجی (EPCD) گفته می شود. PCD داخلی نمایانگر محصول است، در حالی که PCD خارجی یک آیتم استاندارد است که توسط شرکت استریلیزاسیون به عنوان کنترل در طی فرآیند معمول استریل شدن استفاده می شود.

چالش مهم این است که تایید کنیم نشانگر بیولوژیک در PCD داخلی راحت تر از نشانگر بیولوژیک در PCD خارجی از بین می رود. این در طی یک چرخه جداگانه “sub-lethal” بررسی می شود که در آن چرخه استریل شدن بسیار کوتاه است و نمی تواند تمام میلیون ها باکتری نشانگر بیولوژیک را از بین ببرد. وقتی درصد کشتار اسپور برای PCD داخلی بیشتر از PCD خارجی باشد، نظارت بر چرخه های روتین فقط با PCD خارجی انجام می شود.

انتهای پیام/ سه شنبه 11 آذر 1399

منابع

Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19- Interim guidance

 Are you capable of answering the Notified Body questions on EO sterilization validation?- QServe Blog

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

×