راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی


يكي از بهترين روشهاي مراقبتي كه داراي تعاريف استاندارد شده عفونت های بیمارستانی بوده، نظام كشوري مراقبت عفونت های بیمارستانی يا National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) مي باشد. كه اين نظام مراقبتي عبارتست از جمع آوري، تجزيه، تحليل و تفسير اطلاعات و داده هاي بهداشتي به صورت سيستماتيک و فعال طي فرايند پايش و توصيف يک واقعه بهداشتی که اطلاعات بدست امده جهت طراحي – بكارگيري و ارزيابي مداخلات و برنامه هاي مربوط به بهداشت عمومي و كنترل عفونت هاي بيمارستاني مورد استفاده قرار مي گيرد.

علی رغم تلاش هاي صورت گرفته به منظور كاهش نرخ عفونت های بیمارستانی این عفونت كماكان جزء شایع ترین مشكلات ناشي از بستري در بيمارستان هستند. این امر لزوم پایش وضعيت عفونت را در كنار ادامه تلاش براي كاهش نرخ عفونت نشان می دهد. در حال حاضر بسياري از كشورهای دنیا به منظور پایش وضعيت عفونت های بیمارستانی و مقاومت میکروبی، نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی را راه اندازي نموده اند. كشور ایران نیز با همین هدف نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی را در سال 1385 راه اندازی نموده است.

در سال 1381 كميته كشوري كنترل عفونت های بیمارستانی راه اندازي شد. در بهمن ماه 1384 دستورالعمل نظام مراقبت تدوين شد. در سال 1385 نظام مراقبت به صورت رسمي راه اندازي شد. همزمان با راه اندازي اين نظام مصوب گرديد تا كميته كنترل عفونت در بيمارستان ها راه اندازي شود. در سال 1387 برنامه به اتحادیه ایمنی بيمار پیوست. در سال 1389 نرم افزار ويژه تهيه و در وزارت بهداشت سرور جداگانه به آن اختصاص يافت. اطلاعات اين سامانه ابتدا به صورت برون خطي و سپس به صورت برخط شد.

از سال 1395 شركت در برنامه يكي از معيارهاي اعتباربخشي بيمارستان شد. اين امر منجر به ترغيب بيش از پيش بيمارستان ها براي شركت در برنامه شد.

در پایان به استحضار می رساند کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در سایت شرکت روشن رای سپاهان جهت استفاده مراکز بارگزاری شده است.

انتهای پیام/ منبع

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت بیمارستانی

مطالعه مطالب زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

برچسب دو چسب بخار (11110-14 RRS)

آیا می دانید از هر 10 بیمار بستری 1 بیمار در سراسر جهان قربانی عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی است؟

تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن

×