راه های انتقال بیماری های ناشی از آب


محیط‌های مرطوب و محلول‌های آبی در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی پتانسیل این را دارند که به عنوان مخزن میکروارگانیسم‌های موجود در آب عمل کنند. در شرایط محیطی مساعد (مانند دمای گرم و وجود منبع تغذیه)، بسیاری از میکروارگانیسم‌های باکتریایی و برخی تک یاخته‌ها می‌توانند در این محیط تکثیر شوند یا برای مدت طولانی در اشکال بسیار پایدار (و در عین حال عفونی) باقی بمانند. راه های انتقال عفونت های ناشی از آب عبارتند از

تماس مستقیم [به عنوان مثال، مورد نیاز برای آب درمانی]؛

بلع آب [به عنوان مثال، از طریق مصرف یخ آلوده]؛

انتقال با تماس غیرمستقیم [به عنوان مثال، از یک دستگاه پزشکی که به درستی استریل نشده است]؛

استنشاق ذرات معلق در هوا پراکنده شده از منابع آب؛ و

تنفس آب آلوده

سه روش اول انتقال معمولاً با عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و مایکوباکتری های غیر سلی (NTM) همراه است. آئروسل های تولید شده از منابع آبی آلوده به گونه های لژیونلا اغلب به عنوان وسیله ای برای وارد کردن این گونه ها به دستگاه تنفسی عمل می کنند.

انتهای پیام/ جمعه 2 اردیبهشت 1401

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

اصول پاکسازی و ضد عفونی سطوح محیطی

سیستم های گرمایش، تهویه مطبوع و چرخش هوا در مراکز بهداشتی درمانی

راه های انتقال بیماری های منتقل شونده از طریق هوا

کنترل عفونت های محیطی در مراکز بهداشتی درمانی

ضد عفونی در واحد همودیالیز

×