روشهای پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح


هیچ یک از ویروس های HBV، HCV و HIV هرگز از سطوح خانه (به عنوان مثال، کف، دیوار، یا میز) به فرد منتقل نشده است. با این وجود، حذف سریع، پاکسازی خون و ترشحات آلوده بدن، شیوه‌های کنترل صحیح و الزامات OSHA است.

مطالعات نشان می‌دهد که HIV پس از قرار گرفتن در معرض ضد عفونی کننده های معمول به سرعت غیرفعال می‌شوند. HBV به راحتی با انواع میکروب کش ها از جمله ترکیبات آمونیوم چهارتایی غیرفعال می شود. ترکیبات مورد استفاده در مومیایی کردن (به عنوان مثال، فرمالدئید) قادر به غیرفعال کردن کامل HIV و HBV هستند. OSHA مقررات خود را برای ضد عفونی کردن خون یا سایر مواد بالقوه عفونی مورد بازنگری قرار داده است که شامل محصولات اختصاصی است که برچسب آنها شامل ادعاهای غیرفعال ساختن HBV و HIV است، مشروط به اینکه چنین سطوحی به حجم یا غلظت بالای عامل(ها) آلوده نشده باشند، در این صورت استفاده از ضدعفونی کننده های سطح بالاتری برای آنها توصیه می شود.

محلول های هیپوکلریت سدیم محلول های میکروب کش ارزان و موثر هستند. منابع عمومی هیپوکلریت سدیم شامل سفید کننده کلر خانگی یا مواد شیمیایی دیگر است. غلظت محلول های هیپوکلریت سدیم با محدوده 5000-6150 ppm (رقت 1:10 v/v سفیدکننده های خانگی عرضه شده) تا 500-615 ppm (رقت 1:100 V/V) کلر آزاد بسته به مقدار مواد آلی (مانند خون، مخاط و ادرار) موجود در سطحی که باید تمیز و ضدعفونی شود، بستگی دارد. میکروب کش های شیمیایی ثبت شده در EPA ممکن است با مواد خاصی سازگارتر باشند که ممکن است در اثر قرار گرفتن مکرر در معرض هیپوکلریت سدیم، به ویژه رقت 1:10، خورده شوند. هنگام تهیه و استفاده از محلول های هیپوکلریت یا سایر میکروب کش های شیمیایی باید از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (مانند دستکش و عینک) استفاده شود.

علیرغم شواهد آزمایشگاهی که نشان می دهد قدرت کافی در برابر پاتوژن های منتقله از خون (مانند HIV و HBV) وجود دارد، بسیاری از محصولات سفید کننده کلر موجود در فروشگاه های مواد غذایی و مواد شیمیایی توسط EPA برای استفاده به عنوان ضدعفونی کننده سطوح تایید نشده اند. استفاده از این محصولات کلر به عنوان ضد عفونی کننده سطح توسط EPA به عنوان یک “محصول تایید نشده” در نظر گرفته می شود. EPA استفاده از محصولات تایید شده را تشویق می کند زیرا آژانس آنها را از نظر ایمنی و عملکرد زمانی که محصول مطابق دستورالعمل های برچسب استفاده می شود بررسی می کند. هنگامی که محصولات ثبت نشده برای ضدعفونی سطح استفاده می شود، کاربران این کار را با مسئولیت خود باید انجام دهند.

استراتژی‌های ضدعفونی‌کردن خون و سایر مایعات بدن بر اساس محیطی که در آن رخ می‌دهد و حجم نشت ترشحات متفاوت است. اگر سطح غیر متخلخل باشد و از محلول هیپوکلریت سدیم استفاده شود (مثلاً سفید کننده خانگی)، رقت 1:100 برای ضدعفونی کردن مناسب است. که

آ. کارمندی که برای تمیز کردن نشت مواد ترشح شده گماشته شده است، دستکش و سایر تجهیزات حفاظتی شخصی متناسب با وظیفه را باید پوشیده باشد.

ب. بیشتر مواد آلی نشت شده با مواد جاذب جذب و حذف شده اند.

ج سطح برای حذف مواد آلی باقیمانده تمیز شده است.

مطالعه اخیر نشان داد که حتی محلول های کلر قوی (یعنی رقت 1:10 سفید کننده کلر) ممکن است به طور کامل تیترهای بالای ویروس را در مقادیر زیاد خون غیرفعال نکنند، اما در غیاب خون، این ضد عفونی کننده ها می توانند به غیرفعال سازی کامل ویروسی دست یابند. این شواهد از نیاز به حذف بیشتر مواد آلی از یک حجم بالای خون قبل از ضد عفونی نهایی سطح حمایت می کند. علاوه بر این، ادعاهای برچسب ضدعفونی کننده اختصاصی ثبت شده توسط EPA بر اساس استفاده روی سطح از قبل تمیز شده است.

انتهای پیام/ 19 دی ماه 1401

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.

تمیز کردن مناطق مراقبت ویژه

تمیز کردن مکان های مراقبت از بیمار – تمیز کردن سطوح مراکز مراقبتی

تمیز کردن مکان های مراقبت از بیمار – نظافت تجهیزات پزشکی

خدمات محیطی –  اصول پاکسازی و ضد عفونی سطوح محیطی

راهبردهای کنترل آلودگی میکروبی ناشی از آب

×