روش های فیزیکی استریلیزاسیون- گرمای خشک


این مهم است که همیشه در نظر داشته باشیم که اثر میکروب کشی گرما به وجود مواد آلی یا کثیفی روی مواد بستگی دارد. به عنوان مثال، این امر در مورد روغن یا چربی برای مواردی که میکروارگانیسم ها از عملکرد مبتنی بر حرارت محافظت می شوند، صدق می کند.

گرمای خشک به آرامی در مواد نفوذ می کند، به این معنی که دوره های قرار گرفتن در معرض حرارت خشک طولانی مدت مورد نیاز است. هوای گرم خورنده نیست اما این روند کند است. معمولاً در دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 60 دقیقه یا 150 درجه سانتیگراد به مدت 150 دقیقه استفاده می شود.

این سیستم از طریق انعقاد پروتئین های موجود در میکروارگانیسم ها، میکروارگانیسم ها را از بین می برد. اثربخشی آن به موارد زیر بستگی دارد:

  • انتشار گرما
  • مقدار گرمای موجود و
  • سطوح از دست دادن حرارت.

انواع آون استریل یا Poupinell

دو نوع آون استریل وجود دارد که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد: اجاق گاز همرفت گرانشی و آون همرفت مکانیکی (گردش هوای اجباری).

آون همرفت گرانشی

این آون از یک محفظه سرپوشیده با مقاومت الکتریکی در جداره داخلی آن و یک کانال یا روزنه برای تخلیه هوا در دیواره بالایی آن تشکیل شده است. گردش به جریان های تولید شده در اثر افزایش دما و شوک ناشی از اختلاف دما بستگی دارد. به این دلایل، روند آن کندتر و کمتر یکنواخت است.

در آون های همرفت گرانشی حرکت هوای گرم به سمت بالا اساس توزیع دما در آن است و هیچ فنی برای توزیع هوای گرم وجود ندارد که به طور فعال هوا را داخل محفظه پخش کند.

آون همرفت مکانیکی

این آون دارای وسیله ای است که با ایجاد حرکت سریع حجم زیادی از هوای گرم، انتقال گرما را تسهیل می کند. در یک همرفت مکانیکی، حرکت مداوم هوا در داخل محفظه توسط یک فن انجام می شود که در نهایت باعث توزیع یکنواخت هوای گرم در داحل محفظه می شود. یکنواختی بهتر دما در این نوع آون یکی از مزایای آن است.

انتهای پیام/ سه شنبه 29 خرداد 1403

منابع

Sterilization manual for health centers


مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

غیر فعال سازی عوامل بیماری زای خون بر روی تجهیزات و در محیط

ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری

×