زمان تماس با ضدعفونی کننده های سطوح


عوامل موثری در ضد عفونی محل های مراقبت بهداشتی موثراست. این عوامل شامل غلظت ضد عفونی کننده، دما، pH، زمان تماس با ماده ضد عفونی کننده است. ضد عفونی کننده های سطح بالا برای از بین بردن میکروارگانیسم ها زمان تماس کوتاه تری نیاز دارند.

یک مسئله مهم در مورد استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح غیر بحرانی در محیط های مراقبت های بهداشتی این است که زمان تماس مشخص شده بر روی برچسب محصول اغلب بیش از حد طولانی است و عملاً رعایت نمی شود. برچسب اکثر محصولات ثبت شده توسط EPA برای استفاده در برابر HBV ، HIV یا M. tuberculosis زمان تماس 10 دقیقه را مشخص می کند. چنین زمان تماس طولانی برای ضدعفونی سطوح محیطی در محل های مراقبت بهداشتی عملی نیست زیرا اکثر مراکز مراقبت های بهداشتی از ضدعفونی کننده استفاده می کنند و اجازه می دهند تا خشک شود (~ 1 دقیقه). مقالات علمی متعدد کاهش میکروبی قابل توجهی را با زمان تماس 30 تا 60 ثانیه نشان داده اند. علاوه بر این، EPA زمان تماس کوتاه شده را برای هر محصولی که تولیدکنندگان داده های تأیید کننده اثربخشی را برای آنها ارسال می کنند، تأیید می کند.

در حال حاضر، برخی از ضدعفونی کننده های ثبت شده توسط EPA زمان تماس یک تا سه دقیقه دارند. طبق قانون، کاربران باید تمام دستورالعمل های برچسب مربوط به محصولات ثبت شده در EPA را دنبال کنند. در حالت ایده آل، کاربران محصول باید محصولاتی را در نظر بگیرند که زمان تماس آن ها کوتاه تر است. با این حال، تولید کنندگان مواد ضدعفونی کننده نیز باید مجوز EPA را برای کوتاه شدن زمان تماس بگیرند تا از این محصولات به درستی و به طور موثر در محیط های مراقبت بهداشتی استفاده شود.

انتهای پیام/ چهارشنبه 20 مرداد 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نگرانی های سم شناسی، محیط زیست و مشاغل

غیرفعال سازی کلستریدیوم دیفیسیل

ضد عفونی دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا TB

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

ضد عفونی کننده فنولیک ها

×