سوابق نظارت بر استریلیزاسیون چه مدت باید نگهداری شود؟


سوابق نظارت بر استریلیزاسیون (مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) باید به اندازه کافی نگهداری شود تا با مقررات ایالتی و محلی شما مطابقت داشته باشد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) اطلاعات مربوط به محدودیت های زمانی برای هر منطقه را معرفی نمی کند اما مثالی از 3 سال را در دستورالعمل های ضدعفونی خود ارائه می دهد، که این مدت زمانی است که توسط سازمان بازرسی کمیسیون مشترک استفاده می شود.

انتهای پیام/ دوشنبه 24 آذر 1399

منابع

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

آزمایش پرو برای واکسن چینی سینوفارم کووید 19

FDA استفاده از اولین واکسن کووید 19 را در ایالات متحده مجاز کرد

هنگام تمیز کردن وسایل و سطوح، چه نوع تجهیزات محافظت شخصی لازم است؟

کدام روش دستی (به عنوان مثال، تمیز کردن با ابزار مانند برس) یا خودکار برای تمیز کردن وسایل و ابزار آلات پزشکی بهترین است ؟

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

×