سیستم های گرمایش، تهویه مطبوع و چرخش هوا در مراکز بهداشتی درمانی


سیستم‌های گرمایش، تهویه مطبوع و چرخش هوا (HVAC) مخصوصی در مراکز مراقبت‌های بهداشتی طراحی شده‌اند. درجه حرارت و رطوبت هوای مناسب برای کارکنان، بیماران و مرجعان به مراکز درمانی باید حفظ شود.

کنترل بوها؛

حذف هوای آلوده؛

تسهیل الزامات تهویه هوا برای محافظت از کارکنان مستعد و بیماران در برابر پاتوژن های مرتبط با مراقبت های بهداشتی در هوا؛

خطر انتقال پاتوژن های معلق در هوا از بیماران آلوده را به حداقل می رساند.

یک سیستم HVAC شامل اجزای مختلفی از جمله یک ورودی هوای بیرونی، فیلترها، مکانیسم های اصلاح رطوبت (به عنوان مثال، کنترل رطوبت در تابستان، رطوبت در زمستان)، تجهیزات گرمایش و سرمایش، کانال کشی، فن ها، خروجی یا خروجی هوا، و رجیسترها، دیفیوزرها یا توری‌ها برای توزیع مناسب هوا است. کاهش عملکرد سیستم‌های تهویه مطبوع تأسیسات بهداشتی، ناکارآمدی فیلتر، نصب نامناسب و نگهداری ضعیف می‌تواند به گسترش عفونت‌های منتقل شونده از طریق هوا مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی منجر شود.

انتهای پیام/ چهارشنبه 24 فروردین 1401

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

راه های انتقال بیماری های منتقل شونده از طریق هوا

کنترل عفونت های محیطی در مراکز بهداشتی درمانی

ضد عفونی در واحد همودیالیز

گروه خونی، سایر پروتئین های خون که در شدت کووید دخیل هستند

بزرگترین باکتری کشف شده دانشمندان را با پیچیدگی خود شگفت زده کرده است

×