نشانگرهای پاکسازی
نشانگر های شیمیایی
نشانگرهای بیولوژیک
تجهیزات استریلیزاسیون
مستند سازی استریلیزاسیون
گوارش

کاهش بستری کودکان در بیمارستان به دلیل سایر عفونت های در طول پاندمی کووید

تعداد کمتری از کودکان به دلیل سایر عفونت ها در طول پاندمی کووید در بیمارستان بستری شدند. محققان...

انسفالوپاتی های اسفنجی شکل قابل انتقال در انسان و حیوانات

انسفالوپاتی های اسفنجی شکل قابل انتقال در انسان و حیوانات (Transmissible Spongiform...

پس از بیماری کووید، التهاب میوکارد می آید و می رود

محققان دریافتند اقلیتی از افرادی که پس از کووید 19 بهبود می یابند، تحت یک دوره کوتاه التهاب موضعی...

دلتاکرون احتمالا واقعی نیست

گزارش‌های مربوط به یک نوع نوترکیب احتمالاً وابسته به آلودگی آزمایشگاهی است. دانشمندی در یک کشور...

کووید 19 عامل خطر برای دیابت جدید کودکان

به گفته محققان، واکسیناسیون برای پیشگیری از کووید19 یک امر کلیدی است. بر اساس داده های جدید CDC،...

بینی یا گلو: چه چیزی برای آزمایش کووید بهتر است؟

داده های اولیه جدید از آزمایش بزاق پشتیبانی می کنند، اما ممکن است برای تایید آن خیلی زود باشد. در...

نشانگر شیمیایی پلاسما تایپ ۴ (۱۳۴۱۰-۱۴ RRS)

آیا می دانید برای کنترل دستگاه استریل پلاسما نشانگر مخصوص وجود دارد ؟ شرکت روشن رای سپاهان اولین تولید کننده نشانگرهای پایش فرایند استریلیزاسیون برای آسودگی خاطر از استریل وسایل توسط دستگاه پلاسما...

نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (11660-RRS14)

شرکت روشن رای سپاهان در جهت پیشبرد اهداف متعالی سازمان یافته و نوآوری محصول اقدام به تولید نشانگر های استریلیزاسیون مطابق استاندارهای جهانی نموده است. به همین جهت برای کنترل دستگاه های دارای زمان...

در پینترست پین کنید

×