ضدعفونی اتوماتیک


استفاده از تجهیزات اتوماتیک برای شستشو و ضدعفونی اتوماتیک سطح بالا، تنوع رویه و خطاها را کاهش می دهد. در حال حاضر تجهیزاتی وجود دارد که برای بسیاری از محصولات تجاری موجود مناسب است.

علیرغم اتوماتیک بودن فرآیندها، پروتکل های سازمانی مکتوب برای استفاده از آنها باید به منظور تسهیل آموزش و راهنمایی پرسنل فنی مسئول عملیات هر نوع تجهیزات ایجاد شود.

تجهیزات مورد استفاده در ضدعفونی خودکار باید مطابق با استانداردهای نظافتی سازمانی که برای هر نوع تجهیزات اعمال می شود، از نظر بهداشتی کامل باشند.

انتهای پیام/ دوشنبه 3 اردیبهشت 1402

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن نهایی

مراحل ضد عفونی سطح بالا – شستشوی عامل ضد عفونی کننده

مراحل ضد عفونی سطح بالا – استفاده از ضدعفونی کننده

مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن

مراحل ضدعفونی سطح بالا – آبکشی

×