ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی


ایمپلنت ها برای برقراری اتصالات باید از زمان خرید آنها از کارخانه سازنده استریل باشند.

ایمپلنت ها مانند استخوان ها، پیچ ها، صفحات و مش ها که استریل نیستند باید در اتوکلاو استریل شوند و تا زمانی که نشانگر بیولوژیکی منفی شود در سرویس نگهداری شوند. HDL  را نمی توان روی اجسام قابل کاشت انجام داد.

ماسک های بیهوشی و راه های هوایی داخل بینی باید بعد از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی شوند.

قسمت های داخلی و خارجی ماسک های بیهوشی را با برس، مواد شوینده نرم و آب بشویید.

برای تمیز کردن فضای داخلی مجاری هوایی داخل بینی باید از یک برس گرد و انعطاف پذیر استفاده شود.

ماسک ها را بررسی کنید تا یکپارچگی آنها را تایید کنید. اگر بخش هایی از لاستیک شکسته یا ترک خورده باشد، قسمت هایی از ماسک وجود نداشته باشد، یا لاستیک اطراف لبه از بین رفته باشد، ماسک باید دور انداخته شود.

با سونیکاسیون به مدت 10 دقیقه تمیز کنید.

با آب بشویید.

خشک کنید.

ماسک ها و راه های هوایی داخل بینی را به مدت 10 دقیقه در گلوتارآلدهید فرو کنید.

اشیاء را بردارید، با آب تمیز بشویید و اجازه دهید در هوا خشک شوند. پردازش مجدد کافی مواد بیهوشی قابل استفاده مجدد بر عهده دستگاه استریلیزاسیون است.

انتهای پیام/ 25 اردیبهشت 1403

منابع


Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری

ضد عفونی برونکوسکوپ ها

ضدعفونی آندوسکوپ

ضدعفونی اتوماتیک

×