ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری


استراتژی های ضد عفونی برای تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری بسیار متنوع است و مطالعات اثربخشی آنها را نشان داده است.

اگرچه این ابزار ها نیمه بحرانی هستند، اما در بسیاری از مطالعات انجام شده از الکل ها و ترکیبات کلردار استفاده شده است که ضدعفونی کننده های سطح متوسط هستند.

میکروارگانیسم هایی که علاقه مند به غیرفعال کردن آنها هستیم، در درجه اول ویروس های هپاتیت، HIV، آدنوویروس و تبخال هستند. با این حال، این ضد عفونی کننده ها برای همه این ویروس ها آزمایش نشدند. در حال حاضر، ضد عفونی با ایزوپروپیل 70% یا اتیل الکل به مدت 15 دقیقه (پس از تمیز کردن کامل با مواد شوینده آنزیمی، شستشو و خشک کردن) استفاده می شود. با این حال، اثربخشی این عمل تأیید نشده است. همچنین ضد عفونی سطح بالا باید برای ابزارهای کرایوسرجری استفاده شود.

انتهای پیام/ 17 اردیبهشت 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی برونکوسکوپ ها

ضدعفونی آندوسکوپ

ضدعفونی اتوماتیک

مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن نهایی

مراحل ضد عفونی سطح بالا – شستشوی عامل ضد عفونی کننده

×