ضد عفونی دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا TB


اطلاعات عمومی

قرار گرفتن در معرض خون و سایر مایعات بدن یک خطر بالقوه است زیرا ممکن است حاوی مواد منتقل شده از طریق خون باشد. عوامل بیماری زا که باعث بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز می شوند.

کارکنان ممکن است در هنگام انجام وظایف طبیعی خود در معرض خون و عوامل بیماری زای منتقله از طریق خون قرار بگیرند. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد که کف، وسایل لوله کشی و سایر موارد آلوده را تمیز کنند. یا برخی تجهیزات مانند آندوسکوپ آلوده به این عوامل بیماری زای خطرناک شده باشد. با اقدامات احتیاطی مناسب کارمندان می توانند به میزان قابل توجهی شانس ابتلای خود و سایر بیماران را کاهش دهند.

ضد عفونی دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا TB

توصیه CDC برای ضد عفونی کردن دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا توبرکلوزیس (TB) استفاده از ضد عفونی کننده های سطح بالا است. زیرا آزمایشات اثربخشی ضد عفونی کننده های سطح بالا را برای غیرفعال سازی این عوامل بیماری زا و سایر عوامل بیماری زا که ممکن است باعث آلودگی دستگاه های نیمه حساس شود نشان داده است. مراکز بهداشتی درمانی هنگام استفاده از آندوسکوپ با بیمار شناخته شده یا مشکوک به آلودگی به HBV ،HIV یا M. Tuberculosis، روش های ضدعفونی خود را اصلاح کرده اند. چندین مطالعه ناتوانی در تشخیص بیماران مبتلا به HBV یا HIV از بیماران غیر آلوده را در زمینه های بالینی برجسته کرده است. بعلاوه، بعید است که عفونت مایکوباکتریایی در بسیاری از بیماران از نظر بالینی مشهود باشد. در بیشتر موارد، بیمارستان هایی که روش ضدعفونی خود را تغییر داده اند از دستگاه استیریلیزاسیون EtO برای ضد عفونی کردن دستگاه های آندوسکوپی استفاده می کنند زیرا آنها معتقدند این عمل خطر عفونت را کاهش می دهد. به دلیل طولانی بودن زمان تیمار EtO به طور معمول برای استریلیزاسیون آندوسکوپ استفاده نمی شود. آندوسکوپ ها و سایر دستگاه های نیمه حیاتی صرف نظر از اینکه بیمار به HBV ،HCV ،HIV یا M. Tuberculosis آلوده باشد باید به همان روش استریل شوند.

ارزیابی یک روش ضد عفونی دستی برای از بین بردن HCV از آندوسکوپ های آلوده، شواهدی را ارائه داد که تمیز کردن با گلوتارآلدئید 2٪ به مدت 20 دقیقه باید از انتقال ویروس جلوگیری کند. نمونه گیری از دستگاه ها پس از تمیز کردن با گلوتارآلدهید 3% 34 نمونه مثبت HCV را نشان داد اما هیچ نمونه مثبتی پس از تیمار با محلول گلوتارآلدئید 2٪ به مدت 20 دقیقه دیده نشد.

 مطالعه دیگر حذف کامل HCV (همانطور که توسط PCR تشخیص داده شد) از آندوسکوپ های مورد استفاده در بیماران آلوده را پس از تمیز و ضد عفونی کردن به مدت 3-5 دقیقه در گلوتارآلدئید را نشان داد نشان داد. به همین ترتیب، PCR برای نشان دادن حذف کامل HCV پس از ضد عفونی سطح بالا استاندارد آندوسکوپ آلوده به ویروس و آندوسکوپ های مورد استفاده در بیماران HCV با آنتی بادی مثبت مورد استفاده قرار گرفت، هیچ RNA HCV قابل تشخیص دیده نشد. فعالیت مهاری یک ماده فنلی و یک کلر بر روی HCV نشان داد که فنولیک اتصال و تکثیر HCV را مهار می کند، اما کلر احتمالاً به دلیل غلظت کم و خنثی سازی آن در حضور ماده آلی بی اثر بود.

انتهای پیام/ چهارشنبه 23 تیر 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

×