غیر فعال سازی عوامل بیماری زای خون بر روی تجهیزات و در محیط


ظهور HIV آگاهی را در مورد همه میکروارگانیسم های بیماری زا که از طریق خون منتقل می شوند افزایش داد. اما توصیه های ملی و بین المللی مربوط به از بین بردن این ارگانیسم ها در سطوح محیطی چندان مفید به نظر نمی رسد.

مطالعات انجام شده بر روی مواد ضد عفونی کننده نشان می دهد که زمان غوطه وری 10 دقیقه مورد نیاز است. با این حال، مواردی مانند تجهیزات، کف و تخت ها را نمی توان زیر محلول ضد عفونی کننده فرو برد. از سوی دیگر، اکثر مواد ضدعفونی کننده در حضور مواد آلی غیرفعال می شوند و اگر غلظت آنها افزایش یابد، می توانند موثر یا سمی باشند.

از طرف دیگر، توصیه می شود از محصولات مبتنی بر کلر برای تمیز کردن تجهیزات و محیط استفاده کنید که منجر به از بین رفتن زودهنگام خون و کثیفی های قابل مشاهده می شود. این عمل همچنین ویروس ها را از بین می برد و زمان، خوردگی و سمیت فرآیند ضد عفونی را کاهش می دهد. خون و کثیفی را نیز می توان با اول تمیز کردن و سپس استفاده از الکل 70 درصد برای ضد عفونی از بین برد.

انتخاب مناسب ضدعفونی کننده به: نوع ابزار، عوامل خوردگی و احتمال غوطه ور شدن ابزار بستگی دارد. به طور کلی، توصیه ها به روش زیر تنظیم می شوند:

از بین بردن یا به حداقل رساندن خطر مواجهه شغلی با ارگانیسم های بیماری زا که از طریق خون منتقل می شوند، ابتدا تمیز کردن و سپس ضدعفونی کردن با یک ضد عفونی کننده مناسب است.

انتهای پیام/ پنج شنبه 3 خرداد 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری

ضد عفونی برونکوسکوپ ها

×