فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟


در صورتی که مواد و وسایل کاملا شسته نشوند، پروتئین ها و نمک های رسوب داده شده ممکن است میکروارگانیسم ها را در بر بگیرند، بنابراین از تماس مستقیم آنها با ماده ضد عفونی کننده اجتناب می کنند و در نهایت باعث کاهش کارایی فرآیند استریلیزاسیون می شوند. 

•    استفاده از مواد بسته بندی که مناسب برای فرآیند استریلیزاسیون نیستند.

•    میزان بالایی از بسته ها که می توانند مانع ورود مواد ضد عفونی کننده شود یا ورود آن را به بسته بندی ها به تعویق بیاندازد. 

•    بارگیری بیش از حد یا اشتباه در استریلایزر

•    قرار دادن بسته ها روی همدیگر به طوری که در آن هیچ عامل ضدعفونی کننده نمی تواند گردش کند.

•    مدت زمان کوتاه برای فرآیند استریل کردن

•    دمای ناکافی

•    غلظت کم ماده موثره

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

×