مارکر جراحی


یک نیاز ضروری قبل از عمل علامت گذاری و نوشتن بر روی پوست بیمار، مانند طرح ریزی محل های جراحی یا محل های آناتومیک از مارکر های جراحی است. مارکر جراحی روشن رای سپاهان برای علامت گذاری پوست بیمار طراحی شده و در دسترس قرار گرفته است. مارکر جراحی RRS برای کمک به بیمارستان شما برای مطابقت با پروتکل جهانی کمیسیون مشترک ساخته شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

مارکر جراحی (11110-18 RRS)

×