مراحل ضد عفونی سطح بالا – استفاده از ضدعفونی کننده


مرحله چهارم ضدعفونی سطح بالا استفاده از خود ضدعفونی کننده می باشد که در زیر نکات مهم در طی مراحل آن را با هم مرور می کنیم:

  • ماده ضدعفونی کننده باید در سینی ضدعفونی با درپوش قرار گیرد که تاریخ تهیه و اعتبار محلول روی آن به وضوح و خوانا درج شود.
  • در مواردی که محصول به آن نیاز دارد، ماده ضدعفونی کننده باید قبلاً با افزودن محلول فعال کننده در حین تهیه محلول فعال شود.
  • در مواردی که محصول مورد استفاده حساس به نور است، سینی باید مات باشد.
  • غلظت ماده ضد عفونی کننده را با نشانگر های نواری واکنشی که مخصوص محصول مورد استفاده است در ابتدای روز یا پس از هر 10 غوطه وری یا پروسه تأیید کنید. اطمینان حاصل کنید که دمای محلول حداقل توصیه شده برای مدت زمان ضد عفونی استفاده شده است.
  • تاریخ انقضا یا اعتبار محلول را تایید کنید.
  • اگر تاریخ اعتبار محصول گذشته است، یا محلول رقیق یا غیرفعال شده است (نشان داده شده است که نشانگر های نواری واکنشی به نقطه نهایی نرسیده اند)، محلول را دور بریزید.
  • اگر محلول مناسب است، آندوسکوپ را به طور کامل زیر آب فرو ببرید (به جز سر در مدل غیرقابل شناور) و محلول ضد عفونی کننده را به طور مکرر در کانال های آندوسکوپ به گردش درآورید.
  • ابزار و کانال ها را بپوشانید و بگذارید در تماس با محلول برای حداقل مدت زمان مشخص شده برای ضدعفونی قرار بگیرد.
  • آندوسکوپ را از محلول خارج کنید. سینی ضد عفونی کننده را برای استفاده بعدی بپوشانید، بدون اینکه محلول ضدعفونی کننده را دور بریزید.

انتهای پیام/ سه شنبه 21 فروردین 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن

مراحل ضدعفونی سطح بالا – آبکشی

مراحل ضدعفونی سطح بالا – شستشو

دستورالعمل های عمومی برای انجام ضدعفونی در سطح بالا

توصیه هایی عمومی برای استفاده از فرآیندهای ضد عفونی

×