مهر و موم کردن بسته بندی استریل


هدف از مهر و موم کردن هرمتیک حفظ استریل بودن محتویات بسته ها پس از فرآیندهای آماده سازی، استریلیزاسیون، نگهداری و توزیع، چه قبل و چه در لحظه استفاده است. مهر و موم بسته باید بسیار مطمئن باشد و از هر نوع باز شدنی خودداری شود. کیسه های کاغذی دو بار تا می شوند و سپس با نوار چسب بسته می شوند که به صورت عمودی در قسمت بسته شدن اعمال می شود. جعبه ها (فلزی یا پلاستیکی) نباید با هر نوع نوار چسب بسته شوند. مهر و موم کردن باید اجازه دهد که بسته بعداً جوری باز شود که آلوده نشود و امکان استفاده از روش آسانی را فراهم کند که از افتادن یا شکستن مواد داخل آن جلوگیری می کند.

مهر و موم کردن را می توان با توجه به تکنیک های زیر انجام داد:

 • با نوارهای چسب
 • همراه با نخ یا نخ پنبه ای
 • تا کردن دستی
 • مهر و موم کردن حرارتی

از موارد زیر برای مهر و موم کردن استفاده نکنید:

 • بست
 • پین
 • سایر عناصر تیز

همه این عناصر می توانند بسته را بشکنند.

مواد و ماشین آلات مورد استفاده در مهر و موم کردن حرارتی

 • بسته بندی ترکیبی یا ساده با پلی اتیلن
 • نوار چسب با نشانگر شیمیایی خارجی
 • نشانگر یا اینتگریتور شیمیایی داخلی
 • دستگاه سیلر

توصیه های عملی

با جستجوی چین و چروک و نواحی سوخته یکپارچگی بسته بندی را رعایت کنید.

سیلر باید در سطح دمایی مناسب برای مهر و موم کردن موثر تنظیم شود.

هنگام انجام فرآیند مهر و موم کردن، حداقل حاشیه 3 سانتی متر را از لبه های بسته بندی به منظور باز شدن بدون آلوده شدن بعدی بسته در نظر بگیرید.

مهر و موم کردن کاغذ و ورقه (فیلم) ساخته شده از پلاستیک یا پلی اتیلن باید مهر و موم هرمتیک بسته بندی را تضمین کند. دو نوع دستگاه برای مهر و موم کردن مواد جهت استریلیزاسیون وجود دارد: دستی و اتوماتیک.

انتهای پیام/ دوشنبه 8 آبان 1402

منابع

Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تکنیک ها یا روش های آماده سازی بسته های استریل

مدل های بسته بندی استریل

تکنیک های بسته بندی وسایل استریل

انتخاب و ارزیابی بسته بندی وسایل استریل

انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

×