مکانیزم عملکرد در کاغذهای بسته بندی وی پک


کاغذ های بسته بندی، کاغذ های پلیمری هستند که در شرایط اتوکلاو (حرارت و رطوبت) روزنه های آن باز می شود و بخار با گاز تحت فشار وارد بسته بندی می گردد. در اتمام پروسه و آغاز سیکل خلاء اتوکلاو با بخار یا گاز از همین روزنه ها خارج گشته و در شرایط انباری کنترل شده به لحاظ دما و رطوبت، روزنه ها بسته می شود. 

این بسته بندی خاصیت ماندگاری و حفظ و استریل به مدت طولانی نسبت به پک های پارچه، کاغذ گراف، پارچه پلیمری کرپ و غیره دارد. همچنین قابلیت دیده شدن درون پک به واسطه لامینت شفاف و جلوگیری از خطاهای اپراتوری و یا خطاهای اتوکلاو نظیر عدم خلاء کامل و وجود بخار اشباع شده بیش از حد در درون پک و جلوگیری از ایجاد رسوب روی لوازم بر اساس عدم کارایی اتوکلاو، عدم ایجاد پرز بر روی لوازم را نیز دارا می باشد. 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دیسپنسر وی پک با تیغ برش (3310-۱۴ RRS)

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

نشانگر بووی – دیک پک (11230-14 RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS)

×