نشانگرهای میکروبیوم مدفوع سرطان پانکراس را با دقت بالا تشخیص می دهند


یک تجزیه و تحلیل نشان داد که مجموعه ای از نشانگرهای مبتنی بر میکروبیوتای مدفوع، آدنوکارسینوم مجرای پانکراس (PDAC) را با دقت و اختصاصیت بالا پیش بینی می کند، که به طور بالقوه تشخیص در مرحله اولیه بیماری را امکان پذیرتر می کند. این نشانگرها باید در یک مطالعه آینده نگر قبل از تعیین تأثیر بالینی آزمایش شوند.

پیر بورک و همکارانش در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی در هایدلبرگ آلمان، گزارش دادند که بر اساس مجموعه ای از 27 گونه میکروبی، طبقه بندی کننده های متاژنومیک مدفوع، بیماران مبتلا به PDAC را با دقت 0.84 ناحیه زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (AUROC) شناسایی کردند که بسیار بهتر از طبقه بندی کننده های مبتنی بر بزاق بودند.

هنگامی که این پانل از طبقه‌بندی‌کننده‌ها با سطوح سرمیCA 19-9 —  تنها نشانگر زیستی مورد تایید FDA برای PDAC — it  ترکیب شد، دقت تشخیص PDAC را به‌طور قابل‌توجهی با بهبود عملکردAUROC  تا 0.94 افزایش داد.

بورک و تیمش پیشنهاد کردند: تشخیص PDAC مبتنی بر میکروبیوم مدفوع ممکن است یک رویکرد غیرتهاجمی، مقرون به صرفه و قوی برای تشخیص زودهنگام PDAC ارائه دهد.

علاوه بر این، این مدل‌ها عملکرد قابل مقایسه‌ای را در تمام مراحل بیماری PDAC نشان دادند، که نشان می‌دهد امضاهای مشخص میکروبیوم در طول پیشرفت بیماری زود ظاهر می‌شوند و میکروبیوم مدفوع می‌تواند برای تشخیص زودهنگام PDAC مفید باشد.

راشل نیوسوم و کریستین جوبین، دکترای دانشگاه فلوریدا در گینزویل، در تفسیری همراه با این مطالعه، خاطرنشان کردند که نیاز فوری به شناسایی نشانگرهای اولیه و ترجیحاً غیرتهاجمی اولیه سرطان پانکراس وجود دارد. که این مطالعه نقش مهمی در تولید نشانگرهای پیش بینی کننده برای PDAC نشان می دهد، در حالی که نقش کلیدی میکروبیوتا را در نظارت بر سرطان برجسته می کند.

علاوه بر این، این مدل‌ها عملکرد قابل مقایسه‌ای را در تمام مراحل بیماری PDAC نشان دادند، که نشان می‌دهد «امضاهای میکروبیوم مشخصه در طول پیشرفت بیماری زود ظاهر می‌شوند و میکروبیوم مدفوع می‌تواند برای تشخیص زودهنگام PDAC مفید باشد».

راشل نیوسوم، دکترا، و کریستین جوبین، دکترای دانشگاه فلوریدا در گینزویل، در تفسیری همراه با این مطالعه، خاطرنشان کردند که “نیاز فوری به شناسایی نشانگرهای اولیه و ترجیحاً غیرتهاجمی اولیه سرطان پانکراس وجود دارد.” که این مطالعه نقش مهمی در تولید نشانگرهای پیش بینی کننده برای PDAC نشان می دهد، در حالی که نقش کلیدی میکروبیوتا را در نظارت بر سرطان برجسته می کند.

با این حال، آنها هشدار دادند: اگرچه این یافته‌ها امیدوارکننده است، اما به دلیل ماهیت مقطعی مطالعه، این یافته‌ها ارزش بالینی محدودی دارند، و بنابراین، نشانگرهای پیش‌بینی‌کننده باید با استفاده از یک مطالعه آینده‌نگر قبل از رسیدن به نتیجه‌گیری در مورد تأثیر بالینی آن‌ها آزمایش شوند.

آنها نوشتند: در حالی که محققان می‌توانند PDAC را از امضای میکروبی سرطان سینه یا کولورکتال تشخیص دهند، مدل‌های آن‌ها باید در برابر انواع دیگر سرطان نیز آزمایش شوند تا اطمینان حاصل شود که نشانگرهای انتخاب‌شده برای PDAC به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. اما، به طور کلی، این مطالعه ارتباط بین امضای میکروبیوم و PDAC را مشخص می کند و نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی برای تشخیص سرطان غیر تهاجمی است.

برای این تجزیه و تحلیل، بورک و همکارانش از بزاق و مدفوع، و همچنین بافت طبیعی و تومور از پانکراس، از 136 بیمار در دو بیمارستان اسپانیا – 57 بیمار به تازگی مبتلا به PDAC، 29 با پانکراتیت مزمن (یک عامل خطر برای سرطان پانکراس) و 50 نمونه کنترل بستری در همان بیمارستان نمونه‌برداری کردند.

با کنترل متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی مانند سن، چاقی، دیابت، پانکراتیت مزمن، سیگار کشیدن، مصرف زیاد الکل، گروه خونی و سابقه خانوادگی سرطان، بورک و همکارانش توانستند یک امضای مولکولی از 27 میکروب مشتق از مدفوع بسازند که به دقت بین موارد سرطان پانکراس، پانکراتیت مزمن و گروه شاهد تمایز قائل شد.

انتهای پیام/ جمعه 20 اسفند 1400

منابع

MEDPAGE TODAY

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

برخی از اشرشیا کلی ها بمب ویروسی را در داخل باکتری های مجاور پرتاب می کنند

ضد عفونی در واحد همودیالیز

گروه خونی، سایر پروتئین های خون که در شدت کووید دخیل هستند

یک پوشش mail–like ممکن است از C. difficile در برابر برخی آنتی بیوتیک ها محافظت کند

بزرگترین باکتری کشف شده دانشمندان را با پیچیدگی خود شگفت زده کرده است

×