نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته شده است. این نشانگر فرآیند استریل را با استفاده از مقاوم ترین میکروارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند. نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید RRS، از یک پوسته پلاستیکی که درون آن یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و یک نوار کاغذی که آغشته به اسپور باکتری و یک درپوش که اجازه ورود گاز اتیلن اکساید را به داخل ویال می دهد، تشکیل شده است. اسپور باسیلوس آتروفئوس (ATCC 9372) به تعداد ۱۰۶ در هر اندیکاتور وجود دارد. نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS) منطبق با 11138 ISO می باشد.

دستورالعمل استفاده عمومی از نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید RRS

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد (معمولا مرکز و گوشه‎‎های نزدیک درب) قرار دهید. معمولا در محل هایی که تراکم زیاد مواد یا وسایل وجود دارد فرایند استریلیزاسیون به سختی انجام می پذیرد .
  • ویال ها را متناسب با حجم اتوکلاو و دستورالعمل ها (حداقل دو عدد و در ظرفیت های بالاتر ۵ عدد) بکار ببرید. هرگز کمتر از دو عدد ویال در هر اتوکلاو توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک RRS بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • نشانگرشیمیایی تایپ یک موجود بر روی نشانگر را بررسی کنید. تغییر رنگ آن نشان دهنده قرار گرفتن نشانگر بیولوژیک در فرایند استریل است.
  • پس از فرایند استریل، کپسول شیشه ای محیط کشت درون ویال بیولوژیک را بشکنید. سپس ویال میکروبی را در دمای oC ۲±37 به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور قرار دهید.

نتیجه ارزیابی نشانگر بیولوژیک RRS

اگر پس از مدت ذکر شده رنگ مایع داخل ویال (محیط کشت) نسبت به قبل از فعال کردن تغییر نکرد، نشان دهنده منفی بودن تست است. در این صورت صحت استریلیزاسیون تایید می شود.

اگر پس از مدت زمان یاد شده رنگ داخل ویال به زرد تغییر کند، نشانگر مثبت بودن تست (وجود میکرو ارگانیسم) است و می توان نتیجه گرفت که فرایند با موفقیت انجام نپذیرفته است.
مهم! * در فواصل مناسب ۱۰ ساعته ویال میکروبی اتیلن اکساید را بازبینی کنید.

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS) قبل و بعد از قرار گرفتن در برابر تیلن اکساید و در حالت تایید شده و تایید نشده

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

شرایط نگهداری

  • نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید را در مکان تاریک و در دمای محیط بین ۱۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۳۰-۸۰ % نگهداری شود.

  • در فریزر،  کنار مواد ضد عفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.

  • نشانگر بیولوژیک RRS طول عمر مشخصی دارند که بر روی آنها درج شده است.

هشدار

– از استفاده مجدد نشانگر بیولوژیک خودداری نمایید.

– ویال و آمپول نشانگر بیولوژیک RRS را بلافاصله پس از خروج از اتوکلاو نشکنید. برای فشردن آن نیروی زیادی اعمال نکنید. زیرا این کار می‌تواند سبب بیرون ریختن مایع داخل آن‎ها شود.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژیک مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل امحاء نشانگرهای بیولوژیک (دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

برچسب دو چسب اتیلن اکساید (۱۲۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک بخار ۱۰۵ (۲۱۱۱۰-۱۴ RRS)

×