نشانگر شیمیایی اتیلن اکساید – تایپ 5 (12510-14)

اندیکاتورهای شیمیایی RRS 14-12510 جهت تضمین کیفیت فرایند استریل اتیلن اکساید استفاده می‌شود. این اندیکاتورها به صورت دیداری نشان‎دهنده آن است که فرایند استریلیزاسیون به شرایط استریل رسیده باشد. نشانگرها ی تایپ 5 نسبت به تمام پارامترهای مؤثر در استریلیزاسیون حساسیت نشان می‎دهند. اگر رنگ جوهر به آبی تغییر پیدا کند فرایند استریل موفقیت آمیز بوده است.

مشخصات

سایز اندیکاتور : 2/5cm*6cm

این اندیکاتورها بدون مواد سنگین سمی هستند.

هدف استفاده

این اندیکاتورها برای استفاده در فرایندهای استریلیزاسیون اتیلن اکساید طراحی شده‎اند.

احتیاط

  • از اندیکاتورهای شیمیایی اتیلن اکساید RRS 14-12510 در فرایندهای استریل هیدروژن پروکسید، حرارت خشک، بخار، فرمالدئید و گاما استفاده نشود.
  • اندیکاتورهای شیمیایی در تماس مستقیم با فلز نباشد.
  • از اندیکاتورهای شیمیایی فقط یک بار استفاده شود.

 

قبل از استریلیزاسیون

روش استفاده

  1. جهت استریل اندیکاتور را در بسته مناسب مطابق با دستورالعمل قرار دهید. بسته را در مکانی قرار دهید که سخت‎ترین قسمت برای نفوذ ماده استریل کننده باشد. معمولا مرکز و گوشه‎های نزدیک درب ، از لحاظ استریل شدن مشکل‌ساز هستند.
  2. درب دستگاه را ببندید و فرایند استریل را توسط دستگاه انجام دهید.
  3. پس از پایان استریل درب دستگاه را باز کرده، و نتایج را آنالیز کنید. رنگ جوهر اندیکاتور باید به رنگ آبی تغییر رنگ پیدا کند.

 

بعد از استریلیزاسیون

شرایط نگه‎داری

  • در مکانی تاریک در دمای ℃30-10 و رطوبت نسبی %80-30 نگه داری شود.
  • در مقابل نور قرار ندهید.
  • اندیکاتورها را در کنار مواد ضدعفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.

طول عمر محصول

تاریخ انقضا اندیکاتورهای شیمیایی اگر در شرایط نگه‌داری پیشنهاد شده شرکت قرار گیرد، 4 سال پس از تاریخ تولید است. شماره لات و تاریخ انقضا روی محصول زده شده است. اندیکاتورها را پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.

امحا

اندیکاتورهای استفاده شده را مطابق با قوانین مراقبت‎های بهداشتی و ایمنی کشور خود (دستورالعمل امحا) دور بریزید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (11660-RRS 14)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS)

×