نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شيميايي بخار نقش بسيار مهمي را در تضمين کيفيت فرايند استریل کردن وسايل در اتوکلاوهاي بخار ايفا می کند. استفاده از اين نشانگرها آسان و ارزان می باشد. نشانگر شیمیایی بخار با حساسیت بالا به گونه ای طراحی شده اند که برای اطمینان از عملکرد صحیح سه عامل مؤثر دما (Temperature)، زمان (Time) و بخار (Steam) در فرایند استریل به کار می روند.

توزيع بخار اشباع در نقاط مختلف داخل دستگاه اتوکلاو (اطراف، نزديک درب و بخش مياني) متغير می باشد. بنابراین نشانگر شيميايی بخار RRS باید در قسمت مرکزي بسته (محلي که بخار به سختي نفوذ می کند) قرار گيرد. در این صورت از دستيابي به سه پارامتر ياد شده در داخل بسته ها اطمينان حاصل می شود.

نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS)

در نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ RRS سه نشانگر با قابلیت و رنگ متفاوت به کار رفته است. هر کدام از نشانگر ها ویژگی هایی از فرایند استریلیزاسیون را به دقت تأیید می کند.

نتیجه

  • هنگامي که فقط نشانگر بالا (آبي رنگ) سياه شود، شرايط اشباع بخار، دما و زمان بطور کامل فراهم نشده است (Failure).
  • هنگامی که هر دو نشانگر آبي و سبز، سياه شود و نشانگر زرد قهوه اي گردد، هر سه فاکتور موثر در استريليزاسيون فراهم شده است (Safe).
  • هنگامي که نشانگر زرد سياه شود، زمان بهینه جهت فرايند استریليزاسيون می باشد (Optimum).

تذکر: در صورت عدم مشاهده تغییر رنگ سیاه در نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS) باید بسته های اتوکلاو شده توسط دستگاه استفاده نشود. همچنین باید صحت عملکرد دستگاه توسط مسئول فنی مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

مزایای نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶

  • دقت بالا

  • کیفیت بالا

  • نتیجه گیری صحیح

  • طراحی زیبا

  • دارای چسب مخصوص مستند سازی

تذکر

– نشانگر شیمیایی RRS را در معرض اتیلن اکساید، گرمای خشک یا هر نوع فرایند استریلیزاسیون فیزیکی یا شیمیایی غیر از بخار قرار ندهید.

– نشانگر شیمیایی نباید مرطوب شود.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (11650-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک نوع ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (۱۱۶۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (۱۱۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار نوع ۶ (۱۱۶۲۰-۱۴ RRS)

×