نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (RRS 14-11660)


شرکت روشن رای سپاهان در جهت پیشبرد اهداف متعالی سازمان یافته و نوآوری محصول اقدام به تولید نشانگر های استریلیزاسیون مطابق استاندارهای جهانی نموده است.

به همین جهت برای کنترل دستگاه های دارای زمان استریل 7 دقیقه اقدام به تولید نشانگر کلاس 6 بخار مدل 14660-14 نموده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (11660-RRS14)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۲۰-۱۴ RRS)

×