نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامترهای مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارت خشک استفاده می شود. بعد از اتمام کار دستگاه، در نشانگر شیمیایی تغییر رنگ ثابت و دائمی ایجاد می شود.

دستورالعمل استفاده نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶

 در داخل هر بسته یا سینی یک عدد از نشانگر شیمیایی فور را قرار دهید.

نشانگر شیمیایی در کنار یا داخل بسته هایی قرار گیرد که امکان دسترسی به شرایط استریل را کمتر دارند. پس از طی شدن مرحله استریل و سرد شدن سینی و وسائل، نشانگر کاغذی را خارج کنید. رنگ نشانگر شیمیایی حرارت خشک را به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار دهید.

نتیجه

زمانی که پارامترهای تعریف شده از دما و زمان (۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۵ دقیقه) به حد مشخص خود برسد رنگ اولیه آبی به رنگ نهایی قهوه ای در نشانگر کاغذی تایپ ۶ فور RRS تغییر پیدا می‌کند. تغییر رنگ کامل نشان دهنده ی تکمیل فرایند استریلیزاسیون و عملکرد صحیحی دستگاه می باشد. تغییر رنگ تنها با یک نگاه ظاهری در نشانگر کاغذی فور RRS قابل تشخیص است.

مشخصات نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۵۰-۱۴ RRS)

کپسول شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب حرارت خشک (15110-14 RRS)

×