همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

همو تست یا نشانگر تشخیص ذرات خون باقی­مانده بر سطوح بعد از پاک­ سازی و شستشو

همو تست (تست خون) RRS یک نشانگر سریع و با دقت بالا به جهت تشخیص باقیمانده های خون است. کیت RRS برای تشخیص خون بر روی آندوسکوپ، ابزار جراحی، سطوح دستگاه شستشو دهنده، ضدعفونی کننده و تمیزکننده اولتراسونیک می باشد.

لازم به ذکر است این نوع از تست ها جزو سنجش های جدید اعتباربخشی بیمارستانی می باشد که به همراه تست پروتئین برای بررسی کیفیت شست و شوی ابزار مورد استفاده قرار می گیرند.

خصوصیات کیت همو تست RRS

  1. آماده برای استفاده
  2. تغییر رنگ تست به سبز-آبی در یک دقیقه نشان دهنده ی حضور باقی مانده خون است.
  3. تشخیص وجود خون تا 0/1 میکروگرم
  4. غیر حساس به اثر انگشت (جواب مثبت کاذب نمی دهد.)

دستورالعمل استفاده از تست خون RRS

1- ابتدا مواد موجود در ظرف B تست خون RRS که مایع شفاف می باشد را داخل ظرف A بریزید.

مخلوط کردن دو ظرف A و B کیت تشخیصی همو تست RRS

 

 

 

مخلوط کردن محلول ظرف A و B همو تست RRS

 2 – ظرف A تست خون را پس از اضافه شدن محلول B به خوبی تکان دهید تا کاملا حل شود.

تکان دادن ظرف B کیت تشخیصی همو تست RRS

 3- اگر سطح مورد نظر مرطوب باشد، سواپ را با فشار به آن مالش دهید. چنانچه سطح مورد نظر خشک باشد، باید سواپ با آب استریل یا مقطر مرطوب شود. سپس با فشار به محل مورد نظر مالش دهید.

چرخاندن سواب در معرف کیت همو تست RRS به مدت 30 ثانیه

 

 

 

چرخاندن سواب در معرف کیت همو تست RRS

4-  درب ظرف A را باز کرده و سواب را درون آن تکان دهید.

5- تغییر رنگ محلول به سبز-آبی در یک دقیقه نشان دهنده ی حضور خون در سطح می باشد. در صورت عدم تغییر رنگ، سطح مورد نظر عاری از باقیمانده های خون می باشد .

نتایج حاصل از تست تشخیصی همو تست را در دفتر مستند سازی CSSD RRS ثبت کنید.

رنگ شفاف کیت همو تست RRS در صورت عدم وجود خون در سطح ابزار
رنگ سبز-آبی کیت همو تست RRS در صورت وجود خون در سطح ابزار

در مواقع استفاده از این محصول به موارد زیر توجه نمایید:

  1. اگر میزان خون زیاد باشد همه ی محلول همو تست سبز-آبی می شود.
  2. مواد دو ظرف A و B در معرض نور خورشید یا  UV  قرار نگیرد.
  3. زرد شدن رنگ محلول بخشی از فرآیند فعال سازی است و به معنای حضور خون نیست.
  4. به دلیل ناپایداری محلول ظرف A و B، تست را سریع انجام دهید.
  5. در صورت مثبت بودن جواب (سبز-آبی)، به دلیل ناپایدار بودن رنگ محلول، نتیجه زود یادداشت شود.
  6. خون تخریب شده با پراکسید هیدروژن یا پراستیک اسید به وسیله این تست به خوبی تشخیص داده نمی شود.

شرایط نگهداری

در یخچال (دمای 8-4 درجه سانتیگراد) نگهداری شود. همچنین دور از نور،

حرارت بالا، ضد عفونی کننده ها و مواد شیمیایی قرار گیرد.

ماندگاری

18 ماه پس از تولید

دانلود کاتالوگ هموتست RRS

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تست پروتئین (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

تست دستگاه سیلر – جوهری (81210-14 RRS)

×