پریون چیست؟


طی چند سال گذشته، در زمینه کنترل عفونت به دلیل ظهور پریون ها، عوامل عفونی که پارادایم ها را متحول کرده اند، تغییر اساسی یافته است. این امر منجر به تغییر در شستشو، بهداشت، ضد عفونی و فرآیند های استریلیزاسیون شده است.

Prion مخفف دوکلمه انگلیسی است که از دو کلمه پروتئین (Protein) و عفونت (Infection) گرفته شده است و در سال 1982 توسط استنلی B. Prusiner تعریف شده است. پریون ها به اسید نوکلئیک متصل نیستند. ولی ژن آنها در انسان بر روی کروموزوم شماره 20 قرار گرفته است و PRNPنام دارد. نحوه عملکرد این ذرات پروتئین عفونی از طریق القای یک تغییر ساختاری در یک پروتئین طبیعی ارگانیسم، PrPc، است، بنابراین عملکرد آن را تغییر می دهد و یک پروتئین تغییر یافته به نام PrPSc ایجاد می شود که قادر به تشکیل توده های متراکم است. پریون ها مسئول گروهی از بیماری های عصبی مانند انسفالوپاتی های اسفنجی شکل قابل انتقال، بیماری کورتز فلدت جاکوب، بی‌خوابی خانوادگی مرگ‌آور (FFI) و آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی، که به عنوان “بیماری جنون گاوی” شناخته می شود، هستند.

این ذرات پروتئینی عفونی با انتقال پروتئین هایی با شکل سه بعدی غیر طبیعی تکثیر می شوند. هنگامی که یک پریون موفق به نفوذ به یک ارگانیسم سالم می شود، بر روی شکل طبیعی همان نوع پروتئین موجود در ارگانیسم اثر می گذارد و آن را تغییر می دهد و آن را تبدیل به یک پریون غیر طبیعی می کند. این پریون های تازه تشکیل شده می توانند پروتئین های بیشتری را تبدیل کرده و باعث واکنش زنجیره ای شوند که مقادیر زیادی پروتئین پریون تولید می کند. مشکلات ارگانیسم آلوده متکی به این واقعیت است که پریون ها پاسخ ایمنی طبیعی ایجاد نمی کنند، زیرا پروتئین طبیعی بدن است، بنابراین به عنوان یک عامل بیماری زا شناخته نمی شود.

در سالهای اخیر، این امر باعث شده است که پریون ها به مرکز مطالعات در آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان تبدیل شوند.  توجه به این حوزه علمی برای کنترل عفونت، به ویژه در بخش مغز و اعصاب و فرآوری مجدد مواد و ابزارهای اختصاص داده شده در این بخش بهداشت گسترش یافته است. پریون ها چون فاقد اسید نوکلئیک هستند، در برابر روشی از استریل کردن در اتوکلاو که در گذشته برای اغلب وسائل جراحی به کار می‌رفت مقاوم هستند. امروزه با اجرای دستورالعمل های جدید استریلیزاسیون و شست وشو امکان این انتقال برطرف شده است. همچنین به منظور اطمینان از پاکسازی کامل ابزار و دستگاه های پزشکی تست های تشخیصی برای حضور پروتئین ها گسترش یافته است.

شرکت روشن رای سپاهان توانسته است تست های پایش فرایند پاکسازی RRS را به جهت تشخیص مقادیر مختلف زنجیره های پروتئینی بر روی سطح و ابزار را طراحی و تولید کند.

انتهای پیام/ جمعه 5 دی 1399

منابع

WHO- WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Prions

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تست پروتئین (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

کدام روش دستی (به عنوان مثال، تمیز کردن با ابزار مانند برس) یا خودکار برای تمیز کردن وسایل و ابزار آلات پزشکی بهترین است ؟

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

×