چه تفاوتی بین تمیز کردن، ضد عفونی کردن، استریلیزاسیون و آلودگی زدایی وجود دارد؟


آیا می توانید تفاوت بین تمیز کردن، ضد عفونی کردن ، استریلیزاسیون و آلودگی زدایی را شناسایی کنید؟ اگرچه مشابه هستند، اما هنگام کار برای کنترل عفونت تفاوت های واضحی وجود دارد.

آنچه در زیر می آید تعاریف هر یک از این موارد است.

تمیز کردن و ضد عفونی کردن: فرایندی است که باعث پاک شدن آلودگی، گرد و غبار، تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها و مواد آلی می شود و باعث از بین رفتن بیشتر، اما نه همه موجودات زنده می شود.

استریلیزاسیون: این فرآیند از بین بردن تمامی موجودات زنده از جمله اسپورها (فرم مقاوم) است. میکروارگانیسم های مرده و سموم (پیروژن ها) ممکن است باقی بمانند.

آلودگی زدایی: فرآیندی که تمام آلودگی های میکروبی را حذف یا از بین می برد تا یک ابزار یا محیط کاملاً ایمن باشد.

انتهای پیام/ سه شنبه 4 آذر 1399

منابع

Introduction, Methods, Definition of Terms- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

تفاوت بین انواع ضد عفونی کننده ها چیست؟

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

معنای Z-Value چیست؟

×