چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟


فرآیند استریلیزاسیون باید با استفاده از نشانگر های بیولوژیکی، مکانیکی، و شیمیایی کنترل شوند. نشانگر های بیولوژیک، یا تست های اسپور پذیرفته شده ترین نشانگر برای کنترل استریلیزاسیون هستند، زیرا با از بین رفتن میکروارگانیسم های مقاوم شناخته شده (به عنوان مثال گونه ژئوباسیلوس یا باسیلوس) روند استریلیزاسیون به طور مستقیم ارزیابی می شود. از آنجایی که تست اسپور فقط هفتگی انجام می شود و معمولا نتایج بلافاصله به دست نمی آیند، باید نظارت مکانیکی و شیمیایی نیز انجام شود.

نشانگر های مکانیکی و شیمیایی استریلیزاسیون را تضمین نمی کنند. با این حال، آنها به تشخیص خطاهای رویه ای (برای مثال، اضافه بار استریلایزر، بسته بندی نادرست) و نقص تجهیزات کمک می کند. نظارت مکانیکی و شیمیایی برای هر بار چرخه استریلیزاسیون باید انجام شوند. 

نظارت مکانیکی شامل بررسی درجه های استریلایزر، نمایشگر های رایانه ای، یا چاپگر، و ثبت در اسناد استریلیزاسیون شما است که فشار، دما، و زمان در معرض قرار گرفتن به مقادیر توصیه شده توسط کارخانه سازنده رسیده است. از آنجایی که این پارامترها می توانند در طول چرخه استریلیزاسیون مشاهده شوند، ممکن است اولین نشانه وجود مشکل باشند.

نظارت شیمیایی از ترکیبات شیمیایی حساسی استفاده می کند که هنگام قرار گرفتن در معرض دمای بالا یا ترکیب زمان و دما تغییر رنگ می دهد. مثال های آن شامل چسب های نشانگر شیمیایی، نوارها، یا برچسب ها و علائم ویژه روی مواد بسته بندی است. نتایج نشانگر شیمیایی بلافاصله پس از پایان چرخه استریلیزاسیون به دست می آید و بنابراین می تواند اطلاعات به موقع بیشتری از چرخه استریلیزاسیون را نسبت به تست اسپور فراهم کند. 

از یک نشانگر شیمیایی باید در داخل هر بسته استفاده شود تا تایید شود که ماده ضد عفونی کننده به بسته بندی نفوذ کرده و به ابزارهای داخلی رسیده است. اگر نشانگر شیمیایی داخلی از بیرون بسته بندی قابل مشاهده نباشد، باید از یک نشانگر خارجی نیز استفاده شود. نشانگرهای شیمیایی به تمایز بین موارد استریل شده و استریل نشده کمک می کند و احتمال استفاده از ابزار آلاتی که استریل نشده اند را از بین می برند.

اگر نشانگر شیمیایی یا مکانیکی پرازش نامناسب را نشان می دهند از بسته های ابزار استفاده نکنید. در هنگام خارج کردن بسته های موجود در استریلایزر، نشانگر های شیمیایی باید بلافاصله مورد بازرسی قرار بگیرند، اگر تغییر رنگ مناسب رخ نداد، از ابزار الات استفاده نکنید. 

انتهای پیام/منابع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

آیا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها ( CDC ) نوع خاصی از نشانگر های شیمیایی را معرفی می کند؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

×