کارت کانتینر

این کارت های دارای نشانگر تایپ یک در محل مشخص شده روی کانتینر ها (ظرف های فلزی برای استریل نگه داشتن ابزار) که داخل اتوکلاو قرار می گیرند، گذاشته می شود تا از کانتینر هایی که داخل اتوکلاو قرار نگرفته اند قابل تفکیک باشند.

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

 

 دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک R800

 

 

مارکر جراحی (11110-18 RRS)

 

 

انکـوباتور نشـانگرهـای زیســتی فرآیند استریلیزاسیون (3220-14 RRS)

 

 

ماژیک با جوهر نشانگر برای فرایند استرلیزاسیون بخار

 

 

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

 

 

×