کرونا ویروس جهش پیدا کرده است. این برای ما به چه معناست؟


مقامات انگلیس و آفریقای جنوبی ادعا می کنند که انواع جدید جهش یافته کرونا ویروس به راحتی منتقل می شوند.

درست زمانی که واکسن ها امیدواری برای خروج از پاندمی را فراهم می کنند، آخر هفته گذشته مقامات در انگلیس زنگ خطر فوری درباره نوع جدید بسیار مسری ویروس کرونا در انگلیس می نامند را زدند.

نخست وزیر بوریس جانسون با استناد به انتشار سریع ویروس از طریق لندن و مناطق اطراف آن، سخت ترین محدودیت های این کشور را از ماه مارس اعمال کرد. وی گفت: “وقتی ویروس روش حمله خود را تغییر می دهد، ما باید روش دفاعی خود را تغییر دهیم.”

با شروع محدودیت ها ایستگاه های قطار در لندن مملو از جمعیتی بود که قصد ترک شهر را داشتند. روز یکشنبه، کشورهای اروپایی به امید جلوگیری از انتقال این ویروس جهش یافته، مرزهای خود را برای مسافران از انگلستان بستند.

در آفریقای جنوبی، یک نسخه مشابه از ویروس ظهور کرده است، به گفته دانشمندانی که آن را تشخیص داده اند، مشابه یکی از جهش های مشاهده شده در انگلیس است. این ویروس در 90 درصد نمونه هایی که توالی ژنتیکی آنها از اواسط ماه نوامبر در آفریقای جنوبی تجزیه و تحلیل شده است، یافت شده است.

دانشمندان نگران این انواع هستند اما از پیدایش آنها تعجب نمی کنند. محققان هزاران مورد از اصلاحات کوچک را در ماده ژنتیکی ویروس کرونا ثبت کرده اند.

همچنان که زنده ماندن برای ویروس بیماری زا دشوارتر می شود – به دلیل واکسیناسیون و افزایش ایمنی در جمعیت انسانی – محققان همچنین انتظار دارند ویروس جهش های مفیدی بدست آورد که امکان گسترش آسان آن یا فرار از شناسایی توسط سیستم ایمنی بدن را فراهم کند.

جسی بلوم، یک زیست شناس تکاملی در مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در سیاتل گفت: “این یک هشدار واقعی است که ما باید توجه بیشتری داشته باشیم.” “مطمئناً این جهش ها در حال گسترش است و به طور قطع، جامعه علمی ما باید این جهش ها را رصد کند و باید مشخص کنیم که کدام یک از آنها تأثیر دارند.”

انتهای پیام/ دوشنبه 1 دی 1399

منابع

The New York Times International- News

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

کرونا ویروس چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

واکسن مادرنا برای COVID-19

تفاوت بین باکتری و ویروس چیست؟

نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (11660-RRS14)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ 6 (11660-RRS14)

×