گروه خونی، سایر پروتئین های خون که در شدت کووید دخیل هستند


یازده نشانگر خون، از جمله پروتئین ABO که گروه خونی را تعیین می‌کند، در تجزیه و تحلیل ژنومی داده‌های بالینی در پیامدهای شدید کووید نقش دارند. تجزیه و تحلیل ژنومی این پروتئین ها را به عنوان عامل ایجاد کننده در ابتلا به بیماری شدید نشان می دهد.

پس از بررسی بیش از 3000 پروتئین های خون در برابر پروتئین‌های یافت شده در موارد بستری و شدید کووید، شش پروتئین با افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان و پنج پروتئین با موارد کووید با نیاز به حمایت تنفسی، مرگ یا هر دو، با نسبت‌های 12/1 تا 35/1 مرتبط بودند.

آلیش پالموس، دکترای کالج کینگ لندن و همکارانش در PLoS Genetics گزارش دادند که 17 پروتئین خون دیگر با کاهش خطر ابتلا به کووید شدید ارتباط دارند.

گروه پالموس خاطرنشان کرد که این اولین مطالعه ای است که چنین تعداد زیادی پروتئین را برای تعیین ارتباط آنها با شدت کووید مورد بررسی قرار می دهد.

گروم برین یکی دیگر از نویسندگان از کالج کینگ لندن، در بیانیه‌ای گفت: کاری که ما انجام داده‌ایم ارائه فهرست کوتاهی برای مرحله بعدی تحقیق است. این داده‌ها یک راه بسیار مهم برای تحقیقات بیشتر برای درک بهتر مکانیسم‌های پشت کووید 19 با هدف نهایی توسعه درمان‌های جدید اما به طور بالقوه درمان‌های پیشگیرانه ارائه می دهد.

به طور خاص، آنها تاکید کردند که پروتئین ABO در ابتلا به کووید شدید نقش دارد، که نشان می‌دهد گروه‌های خونی نقش کلیدی در ابتلای افراد به بیماری شدید دارند.

برای مطالعات بعدی، کریستوفر هوبل، از کالج کینگ لندن در بیانیه ای گفت: مطالعه آن ها گروه خونی دقیق را با خطر ابتلا به کووید 19 شدید مرتبط نمی کند، اما از آنجایی که تحقیقات قبلی نشان داده است که نسبت افرادی که در گروه A هستند در افراد مثبت کووید 19 بیشتر است، این نشان می دهد که گروه خونی A کاندیدای محتمل تری است.

نویسندگان خاطرنشان کردند که بررسی نقش «پروتئین‌های خونیimmunomodulatory  » بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل تخریب کننده بالینی در بیماران مبتلا به کووید شدید، مانند مواجهه اولیه با ویروس، وضعیت سیگار کشیدن و BMI چقدر دشوار است، که همگی ممکن است به بالا بودن سطوح سیتوکین پیش التهابی مربوط باشد.

آنها داده ها را از چندین منبع، از جمله مطالعات انجمن گسترده ژنوم (GWAS) برای شناسایی پروتئین های خون مورد بررسی قرار دادند. تیم پالموس سپس به متاآنالیز GWAS ژنوم میزبان کووید 19 از افراد بستری در بیمارستان به دلیل علائم کووید در مقابل گروه کنترل و مقایسه آن با کووید تایید شده تنفسی بسیار شدید در مقابل جمعیت افراد بستری شده در بیمارستان که نیاز به حمایت شدید تنفسی داشتند یا بر اثر کووید در مقابل گروه کنترل فوت کردند، استفاده کردند.

نویسندگان نوشتند، گروه پالموس شش نشانگر خونی را شناسایی کردند که به طور قابل توجهی با بستری شدن در بیمارستان مرتبط با کووید با افزایش احتمال بستری شدن در بیمارستان از 7٪ تا 19٪، مرتبط بودند. قابل ذکر است که هیدرولاز اسید چرب 2 (FAAH2) قوی ترین ارتباط را داشت.

پنج پروتئین با افزایش نیاز به حمایت تنفسی، مرگ ناشی از کووید یا هر دو مرتبط بودند، با افزایش احتمال پیامدهای شدید از 12٪ تا 35٪. گلوکوزامینیل (N-Acetyl) ترانسفراز 4 (GCNT4) قوی ترین ارتباط را داشت.

نویسندگان همچنین 9 پروتئین را شناسایی کردند که با کاهش نسبی 7 تا 20 درصدی خطر بستری شدن در بیمارستان به علت کووید مرتبط است. به همین ترتیب، هشت نشانگر خون با کاهش خطر ابتلا به کووید شدید همراه بود که بین 11 تا 27 درصد کاهش داشت. در هر دو مورد، قوی ترین ارتباط برای مولکول چسبنده سلول های اندوتلیال پلاکت بود.

با این حال، آنها اضافه کردند که تجزیه و تحلیل آنها پروتئین های مربوط به ایمنی typical canonical مانند اینترلوکین 6 یا پروتئین واکنشی C را شناسایی نکرد.

محدودیت های اضافی شامل امکان ارتباط مثبت کاذب به دلیل استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصادفی مندلی بود. که برخی از نشانگرهای خون به دلیل در دسترس نبودن حذف شدند، که ارتباط بین این نشانگرها در این مطالعه از بین رفت و اینکه GWAS های دیگر ممکن است برای شناسایی فنوتیپ های شدید کووید بهتر بوده باشند، اگرچه در زمان مطالعه در دسترس نبودند.

انتهای پیام/ شنبه 14 اسفند 1400

منابع

MEDPAGE TODAY

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

یک پوشش mail–like ممکن است از C. difficile در برابر برخی آنتی بیوتیک ها محافظت کند

بزرگترین باکتری کشف شده دانشمندان را با پیچیدگی خود شگفت زده کرده است

FDA دوز درمان پیشگیرانه کووید را به دلیل زیر سویه های Omicron افزایش می دهد

ساختن یک ضد عفونی کننده ی قوی با استفاده از خاک اره

Sotrovimab عضلانی مسیر دیگری را برای درمان کووید ارائه می دهد

×