ChAdOx1 با CAR و PF4 برای ترومبوز همراه با سندروم ترومبوسیتوپنی ارتباط دارد


واکسن های مشتق شده از آدنوویروس Y25 شامپانزه (ChAdOx1)، آدنوویروس انسانی نوع 26 (HAdV-D26) و آدنوویروس انسانی نوع 5 (HAdV-C5) در مبارزه با همه گیری ویروس کرونا حاد تنفسی شدید 2 (SARS-CoV-2) حیاتی هستند. به عنوان بخشی از بزرگترین واکسیناسیون در تاریخ، عوارض جانبی نادری که در آزمایش های بالینی فاز 3 دیده می‌شود، از جمله ترومبوز همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی (TTS)، یک وضعیت نادر شبیه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT)، مشاهده شده است.

ناقل ویروسی ChAdOx1 که از آدنوویروس Y25 شامپانزه (ChAd-Y25) اقتباس شده است، اساس واکسن ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222/Vaxzevria) است. این واکسن ایمنی قوی در برابر SARS-CoV-2 شدید ایجاد می کند.

یک اختلال لخته شدن بالقوه تهدید کننده زندگی، ترومبوز همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی (TTS)، که مشابه ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) است، در تعداد کمی از دریافت کنندگان AZD1222 پس از اولین دوز مشاهده شده است اما نه دوز دوم.

 مشاهدات مشابهی در دریافت کنندگان واکسن Janssen HAdV-D26.COV2.S، مشتق شده از گونه D انسانی آدنوویروس نوع 26 (HAdV-D26) دیده شده است. مکانیسم پاتولوژیک زیربنای TTS ناشناخته است، اگرچه گزارش های اخیر نقش احتمالی فاکتور پلاکتی 4 (PF4) را برجسته می کند.

مطالعات نشان می دهد که هر سه آدنوویروس به عنوان ناقل های واکسیناسیون در مقابل SARS-CoV-2 به فاکتور پلاکت 4 (PF4) متصل می شوند، پروتئینی که در پاتوژنز HIT نقش دارد. مطالعات ساختار ناقل ویروسی ChAdOx1 را تعیین کرد و از آن در شبیه‌سازی‌های محاسباتی پیشرفته برای نشان دادن مکانیسم برهم‌کنش الکترواستاتیکی با PF4 استفاده شد. این داده‌ها تایید می‌کنند که PF4  قادر به تشکیل کمپلکس‌های پایدار با آدنوویروس‌های مرتبط بالینی است، که یک گام مهم در کشف مکانیسم‌های زیربنایی TTS است.

انتهای پیام/ دوشنبه 15 آذر 1400

منابع

ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome, Science Advances, 1 Dec 2021

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ترکیب واکسن های کووید 19 و چگونگی تاثیر آن ها

پانل FDA از قرص کووید مولنوپیراویر مرک حمایت می کند

آنچه باید در مورد نوع جدید کووید 19 omicron بدانید

ارتباط اختلالات روانپزشکی و مرگ و میر بالاتر کووید 19

چرا تعداد کمی از افراد در جنوب صحرای آفریقا مبتلا به کووید 19 هستند؟

×