نشانگر پلاسما – تایپ 4 (13420-14 RRS)

نشانگر پلاسما – تایپ 4 (13420-14 RRS)

با افتخار، شرکت روشن رای سپاهان، جدیدترین نشانگر پایش فرآیند استریلیزاسیون پلاسمای خود را ارائه می کند. نشانگر شیمیایی تایپ 4 پلاسما مدل 13420-14 برای استفاده در استریل کننده های پلاسما و تایید فرآیند استریلیزاسیون با گاز پراکسید هیدروژن و دمای پایین طراحی شده است....
مارکر جراحی

مارکر جراحی

یک نیاز ضروری قبل از عمل علامت گذاری و نوشتن بر روی پوست بیمار، مانند طرح ریزی محل های جراحی یا محل های آناتومیک از مارکر های جراحی است. مارکر جراحی روشن رای سپاهان برای علامت گذاری پوست بیمار طراحی شده و در دسترس قرار گرفته است. مارکر جراحی RRS برای کمک به بیمارستان...
نوار تست گلوتارآلدئید

نوار تست گلوتارآلدئید

گلوتارآلدهید یک ضد عفونی کننده قوی است و اغلب در مراکز مراقبت های بهداشتی و مهندسی پزشکی برای ضد عفونی کردن ابزار و تجهیزات جراحی استفاده می شود. روشن رای سپاهان مفتخر است که نوار تست جدید گلوتارآلدهید خود را اعلام کند. نوار تست گلوتارآلدهید RRS برای محلول ضدعفونی...
انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120

انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120

روشن رای سپاهان مفتخر است که اعلام کند انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120 اکنون بخشی از RRS است. انکـوباتور هوشمند مخصوص نشـانگرهـای زیســتی فرآیند استریلیزاسیون برای انکوبه کردن این نشانگرها طراحی شده است. انکوباتور هوشمند I120 با قابلیت...
کارت کانتینر

کارت کانتینر

درک تفاوت بین بسته بندی وسایل استریل و غیر استریل بسیار مهم است. کارت های کانتینر RRS نشان می دهد که ظرف استریلیزاسیون در معرض استریلیزاسیون قرار گرفته است.کارت کانتینر اطلاعاتی از جمله تاریخ استریل شدن، شخصی که ظرف را بسته بندی کرده است، تاریخ انقضا و غیره را مشخص می...
×