انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

نوع بسته بندی باید با توجه به روش استریلیزاسیون مورد نیاز انتخاب شود. در سطح جهانی تردیدی وجود ندارد که برای بسته بندی فقط باید از محصولاتی که برای این منظور تولید می شوند استفاده شود. این بسته بندی ها به محصولاتی اطلاق می شود که شرایط در نظر گرفتن درجه پزشکی را...

مکانیزم عملکرد در کاغذهای بسته بندی وی پک

کاغذ های بسته بندی، کاغذ های پلیمری هستند که در شرایط اتوکلاو (حرارت و رطوبت) روزنه های آن باز می شود و بخار با گاز تحت فشار وارد بسته بندی می گردد. در اتمام پروسه و آغاز سیکل خلاء اتوکلاو با بخار یا گاز از همین روزنه ها خارج گشته و در شرایط انباری کنترل شده به لحاظ...

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

بسته بندی اقلام باید به صورتی باشد که هوای موجود در بسته به خوبی و کاملا تخلیه شود. همچنین ماده استریل کننده به راحتی از آن عبور کرده و به تمام سطوح وسایل برسد. این بسته بندی باید به گونه ای باشد که پس از خارج شدن از استریلایزر در حین انبارداری، حمل و نقل و دست به دست...
×