مکانیزم عملکرد در کاغذهای بسته بندی وی پک

کاغذ های بسته بندی، کاغذ های پلیمری هستند که در شرایط اتوکلاو (حرارت و رطوبت) روزنه های آن باز می شود و بخار با گاز تحت فشار وارد بسته بندی می گردد. در اتمام پروسه و آغاز سیکل خلاء اتوکلاو با بخار یا گاز از همین روزنه ها خارج گشته و در شرایط انباری کنترل شده به لحاظ...

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

بسته بندی اقلام باید به صورتی باشد که هوای موجود در بسته به خوبی و کاملا تخلیه شود. همچنین ماده استریل کننده به راحتی از آن عبور کرده و به تمام سطوح وسایل برسد. این بسته بندی باید به گونه ای باشد که پس از خارج شدن از استریلایزر در حین انبارداری، حمل و نقل و دست به دست...

Pin It on Pinterest

×