تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو  ( 41310-14 RRS)

تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو ( 41310-14 RRS)

ساختار و شرح تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو این کیت شامل یک معرف برای تشخیص پروتئین و یک سـواب برای نمونه‌گیری از سـطوح یا ابزارآلات است.تسـت پروتئین RRS، یک تسـت سـریع جهت تشــخیص پروتئین‌های باقی مانده بر روی سـطوح دسـتگاه های شسـتشو دهنده،...
تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو  ( 41310-14 RRS)

تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS)

ساختار و شرح تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS) تست تشخیص پروتئین شامل یک سواب برای نمونه‌گیری از سطوح یا ابزارآلات و دو تیوپ پلاستیکی A (فاز جامد) و B (فاز مایع) حاوی معرف، جهت تشخیص آلودگی است. تست پروتئین RRS، یک تست بسیار...
تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو  ( 41310-14 RRS)

نشانگر پروتئین 1 (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

تست پروتئین RRS یا نشانگر تشخیص ذرات پروتئین باقی­مانده بر سطوح بعد از پاک­ سازی و شست و شو تست پروتئین، نشانگر تشخیصی سریع جهت تشخیص پروتئین ها و ذرات پروتئین باقی مانده روی سطوح می باشد. دستگاه های شستشو دهنده و ضدعفونی کننده، حمام های اولتراسونیک، آندوسکوپ‌ها و...

Pin It on Pinterest

×